Totalt 17 smittede

Trolig er det 17 koronasmittede totalt sett i Hadsel, pr søndag kveld. Kommunen har gitt bred og detaljert informasjon og det jobbes svært intenst på flere nivå for å stanse smitten.

Hadsel kommune har informert bredt om koronasmitten; info.medarbeider Heidi T. Ryste, ordfører Lena Arntzen, smittevernlege Martin L. Dragset og kommunelege Ingebjørn Bleidvin (foto: skjermkopi Hadsel kommune).

Utbruddet av koronavirus på Melbu har spredt seg raskt. I en pressemelding søndag fremgår det at totalt sett er det trolig 17 smittede, fra det samme utbruddet.

Etter testing i stor skala gjennom helgen, er resultatet per søndag ettermiddag fire nye tilfeller av koronasmitte er bekreftet i Hadsel kommune. Det betyr at antallet siden torsdag er 14.

De fire nye positive tilfellene er påvist gjennom hurtigtester, og de kan alle knyttes til utbruddet som ble avdekket tidligere denne uken.

– Det er derfor snakk om smitte som vi allerede har brukbar oversikt over. De som har testet positivt er personer vi har hatt i kategorien «sannsynlig smittet». Det er gjennomført smittesporing for alle fire som testet positivt i dag, og det er derfor ingen grunn til å tro at det er store mørketall, forklarer smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Det er ytterligere tre som har status «sannsynlig smittet». Svaret på på disse prøvene kommer fra laben i Bodø mandag, og er man totalt sett oppe i 17 smittede.

Det er ikke avdekket ny smitte tilknyttet Melbu skole.

I løpet av helgen har det som tidligere nevnt vært stor testaktivitet, og det har blitt sendt i overkant av 100 tester som kommunen forventer svar på i løpet av mandag.

– Resultatene fra dem vil bli førende for hvordan vi skal håndtere denne situasjonen videre. Utviklingen går i ønsket retning, ved at de nye smittede er personer vi allerede hadde kartlagt, og de har få nærkontakter. Vi holder derfor på de eksisterende tiltakene, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

– Det har kommet spørsmål om hvorfor ikke flere skoler og institusjoner er stengt. Jeg vil derfor understreke at vi allerede har innført strengere begrensninger enn normale retningslinjer tilsier.

Svært mange er satt i karantene på kort tid, og det er omfattende begrensninger på helse- og omsorgsinstitusjonene. Men det er i dag ikke grunnlag for å stenge ned alle skoler og barnehager eller andre institusjoner, sier Drageset.

– Når det gjelder karantene og testing vil vi minne om følgende: Alle som sitter i karantene fordi de er nærkontakter, må gjennomføre hele karanteneperioden. Dette gjelder selv om de får en negativ test. Når det gjelder den generelle karantenen for alle elever og ansatte på Melbu skole, og de ansatte på den rammede bedriften, vil dette bli revurdert senest tirsdag, sier Bleidvin.

Kommunens beredskapsledelse var samlet i digitalt møte søndag for å diskutere veien videre, og søndag kveld stilte ordfører Lena Arntzen til direkteoverført pressekonferanse sammen med kommuneoverlegen og smittevernlegen.

– Det er gjort, og gjøres fremdeles, en stor og oppofrende innsats av mange ansatte i kommunen denne helgen. I en situasjon som denne, er det godt å se, sier ordføreren.

Kommunens info lyder videre: Inntil vi får kontroll over situasjonen innføres munnbind forebyggende som obligatorisk gjennom hele arbeidsdagen for samtlige tjenester.

All fellesbespisning/ pause for personell avvikles. Matpakke og drikke bringes med hjemmefra. Personalet skal ikke oppbevare mat og drikke i felles kjøleskap i avdelingen.

Lister for besøkskontroll må føres nøye i hele tjenesten og vi ber om forståelse for at besøk til sykehjem og heldøgns bemannede omsorgsboliger ikke er ønsket kommende uke. Vi anmoder også alle tjenestemottakere i egne hjem om å føre besøksliste. Disse tiltakene gjelder fra søndag ettermiddag og inntil ny beskjed kommer.

Dagsentrene for eldre, brukere i miljøarbeidertjenesten og Kafé1- tilbudet er foreløpig stengt inntil kommunen har kontroll på situasjonen. Det kan bli nødvendig å avvente/utsette avlastningsopphold både for eldre og barn. Dette avklares individuelt.

Rådhuskantinen i Hadsel kommune blir stengt inntil videre.

Videre er det besluttet at Melbu og Stokmarknes legekontor slås sammen fra mandag morgen den 6. desember med tilhold i Hadsel helsehus på Stokmarknes. Dette er av kapasitetshensyn, både når det gjelder leger og hjelpepersonell.

Et økende antall ressurser må til for å drifte smitteklinikken nå, og da blir det for sårbart å drifte ordinært med samtlige kontor åpne. Vi beklager over for publikum den ulempe det måtte medføre, men med bakgrunn i situasjonen rundt coronautbruddet, håper vi at det er forståelse for at sammenslåingen vil vare til over nyttår. Alle som har time mandag 7. desember er kontaktet med beskjed.

Hadsel har i utgangspunktet gult nivå på alle skoler, men grunnet spesifikke tilfeller av smitte er det innført spesifikke tiltak for Melbu skole. Disse er:

– Melbu skole stenges og elevene skal ha hjemmeskole hele uke 50. Det vil bli gjort en ny vurdering rundt åpning av skolen neste fredag, den 11.12.

– Alle elever og lærere ved Melbu skole skal være i karantene til minimum tirsdag. Ny vurdering vil komme tirsdag. Vi presiserer at karantene ikke gjelder hele husstanden, men elever og lærere.

Hadsel kommune legger fortløpende ut info på sin hjemmeside og på Facebook.