Torsk i trøbbel

Verdien av eksportert torsk sank kraftig i første halvår. Mens salget av laks og andre fiskeslag går godt, ble det 440 millioner mindre i inntekt for de som satser på eksport av torsk.

Prisen på klippfisk sviktet betydelig i første halvår ute i eksportmarkedet (foto: Norges Sjømatråd).

Eksportverdien av torsk i første halvår var nær 5,3 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 8 prosent, eller 440 millioner kroner, fra i fjor.

Lyspunktet er at fersk torsk økte mye, mens det var svikt i salget av fryst vare. Saltfisk og klippfisk sank mye i verdi.

Klippfisken gikk på en smell i pris og sank i verdi med 220 millioner første halvår i år. Volumet i kilo var derimot likt med fjoråret.

Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de viktigste markedene for norsk klippfisk.

– Bortfall av turisme og nedstengte restauranter har også i år satt sitt preg på utviklingen i klippfiskmarkedene, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportvolumet til vårt største marked Portugal sank med 7 prosent i første halvår, og ligger 13 prosent lavere enn i 2019.

– Vi har imidlertid sett en drening mot mer eksport av fersk, fryst og saltet torsk til Portugal i første halvår. Dette blir i all hovedsak brukt til klippfiskproduksjon i Portugal, sier Brækkan.

Situasjonen for saltfisk er tilsvarende, med likt volum, men sterk nedgang i prisen ute i eksportmarkedet.

Lyspunktet innen hvitfisk er altså at fersk torsk økte både i volum og verdi første halvår. Norge eksporterte da 49.000 tonn fersk torsk til en verdi av 1,8 milliarder.

Det er en økning i volum på 35 prosent, og verdien steg med 139 millioner, sammenlignet med første halvår i fjor.

Danmark, Polen og Nederland var største mottakere av fersk torsk fra Norge i første halvår.