Tomta har 3 meter dyp myr

Tomta der Sortlands nye flerbrukshall skal bygges består av 3 meter dyp myr. Det må altså fjernes over 50.000 kubikkmeter myr. Det vil i såfall frigi 14.000 tonn CO2 viser beregningene.

Tomta som er aktuell er rett sør for Blåbyhallen (foto: VNY).

Planlegging av en ny flerbrukshall på Sortland er kommet ganske langt. Regulering av tomta likeså.

Fra statsforvalteren i Nordland har det vært kritiske merknader til valg av tomt, på grunn av hensynet til myr og klima.

Bulldozer Maskinlag Geo Pro AS og geolog Hallgeir Elvenes undersøkte tomta for et år siden.

Konklusjonen på prøvegravingen viste myrdybde fra 2,4 til 3,8 meter.

Gjennomsnittet på den 16 mål store tomta er på 3 meters dybde, og det betyr at ca 50.000 kubikkmeter myr trolig må graves ut.

Da kan man imidlertid trolig også få plass til en fremtidig svømmehall her.

Et av hullene viste 3,8 meter tykt lag av myr (foto: SK/Bulldozerlaget).

Hvordan myrmassene så behandles etterpå, avgjør hvor rask lagret CO2 frigjøres.

Geolog Elvenes beregner at det kan være snakk om et klimagassutslipp på opptil 14.059 tonn CO2.

Det er akkurat dette statsforvalteren i Nordland har påpekt i sine merknader til Sortland kommune.

På den annen side har ikke kommunen funnet noen annen aktuell tomt som kan brukes til ny hall.

Lokalisering ved siden av Blåbyhallen passer ellers svært godt logistikkmessig, ved å samle aktiviteter på ett sted.

Det er bakgrunnen for at man 16. oktober sendte ut varsel om detaljert regulering av den aktuelle tomta.

Varselet er også sendt til statsforvalteren, som har fått frist til 27. november med å gi svar.

Ny flerbrukshall kommer ved Blåbyhallen (ill.foto: Sortland kommune).

Et anslag over kostnader viser at en optimal hall, der de fleste ønsker oppfylles, har en prislapp på 394 millioner kroner.

Det er ikke tatt endelig avgjørelse på innhold og kostnader for hallen.

Et mindre alternativet vil koste 267 millioner, og da er to vesentlige deler tatt ut.

Turnerne er en av de største gruppene i lokal idrett og har lenge etterlyst bedre treningsforhold.

En «skumgrop» er vesentlig, når man skal trene på høye hopp og saltoer, uten fare for skader.

Ved å kutte dette spesialtilbudet for turnerne sparer man 67 millioner.

Spørsmålet er om man ikke bør bygge stort, når man først går i gang, og dekke behovet som nå er fremkommet.

En avklaring på dette vil komme i nær fremtid, når regulering av tomta og andre forhold er avklart.

Nyvalgte politikere i Sortland vil få en orientering om status i møte førstkommende torsdag.