Sprenger uten konsesjon

Et massetak trenger konsesjon, mens utsprengning til en stor tomt kan gjøres uten. Nå kan det bli oppstart på et stort prosjekt i Ramnflauget, som vil ende opp med 3 millioner tonn stein.

I bakkant av Reno-Vest sitt anlegg skal det sprenges (foto-ill.: Ottar Bergersen & Sønner as).

Flere steder der man åpner masseuttak blir det kritikk for støy, støv og andre ulemper.

Så langt har det vært ganske stille om de planene som er lagt for Ramnflauget massetak ved Sortland.

Her er det snakk om å ta ut opptil 3 millioner tonn stein, over en periode på 30 år.

Foreløpige beregninger sier at det vil bli tatt ut 100.000 tonn årlig.

Før man kan starte opp må det imidlertid foreligge konsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning.

I påvente av dette kan det imidlertid startes opp et første trinn, rett bak dagens anlegg for Reno-Vest.

Bak prosjektet finner man Brødrene Jobsen AS og Bergersen Utleie As (Ottar Bergersen).

Bak Reno-Vest skal det snart startes sprenging av fjell (arkivfoto).

Dette området skal klargjøres for framtidig industri, i løpet av en periode på opptil 2 år.

Da er det «plan- og bygningsloven» som gjelder, og man trenger kun å søke kommunen om tillatelse.

Reno-Vest har bekreftet at de har behov for bruk av de nye arealene i forbindelse med sin virksomhet.

Dermed kan det bli rask oppstart for sprengning og steinknusing i Ramnflauget, om kommunen sier OK.

Det skal lages en voll for skjerme mot støy inn til Reno-Vest.

Det er ellers omkring 10 naboer som vil kunne få betydelig støyplage fra sprenging og knusing.

Derfor vil man innkapsle borestrengen, kun ha maskinarbeid mellom 7-16 på hverdager og ikke bore på lørdager og søndager.

Dette mener Bergersen vil være tilstrekkelig for å holde seg innenfor grenseverdiene for støy.

Det fremtidige storprosjektet vil altså gi opptil 3 millioner tonn steinmasse.

Om dette brukes som fylling i sjøen ved Sortland, kan det gi opptil 150 mål med nytt tomteareal.

Altså plass til ca 200 nye boliger med normal tomtestørrelse.

Har du kommentarer til denne artikkelen kan du sende epost til red@vny.no.