To fikk ikke skjenke-ja

Alle barer, kafeer og restauranter som selger alkohol må ha skjenkebevilling fra kommunen. Sortland har nettopp gitt nye bevillinger til alle – bortsett fra to. Hvorfor de to fikk avslag, er «unntatt offentlighet».

alkohol

Det er ikke vanskelig å få tak i øl, vin og sprit på Sortland. Hele 28 bedrifter omsetter slike varer i dag. Nye bevillinger er nå på plass for 4 år, for nesten alle disse.

Formannskapet i Sortland behandlet i går en hele 28 søknader om salgs- og skjenkebevillinger. Her fikk selvsagt Vinmonopolet fornyet bevilling for 4 nye år. Bevilling til Vinmonopolet står i en særstilling i forhold til alle andre, ved at lovens krav til «vandel», samt kravet til styrer og stedfortreder, ikke gjelder for bevilling til Vinmonopolet AS.

Kravene er mye strengere for de ansvarlige i dagligvarebransjen. Her må en «styrer» ha godkjent vandel, og det samme gjelder for stedfortrederen. Hver søknad om lov til å selge øl i butikk blir derfor sendt på høring hos Politiet. Alle de 8 matbutikkene i Sortland fikk sine salgsbevillinger fornyet. Det var Rema 1000 nord og sør, Coop Mega og begge Prix-butikkene, Bunnpris, Joker Eidsfjord og Kiwi.

For skjenkesteder er det ennå strengere krav. Følgende 10 typiske skjenkested fikk innvilget sine søknader om øl, vin og sprit: Blå Bardrift as, Stasjonen Bar as, Ekspedisjonen as, Kulturfabrikken KF, Sortland Hotell as og Strand Hotell, Sortland Mat og Vinhus as,  Sjøhussenteret, Nordlys Pizzarestaurant as og China-restauranten. Dessuten fikk 7 andre litt mer utypiske skjenkested også bevillig, som Bowling1, Odd Fellowgården, St. Johanneslogen St. Stefan tdt, Lundebrygga, Tjønsø kaffebrenneri, Marthahaugen og Naustet i Sigerfjord.

Men det var altså to som fikk avslag. Det var Baren Første as og Milano Pizzarestaurant ans. Hvorfor disse fikk avslag er «unntatt offentlighet». Bare medlemmene i formannskapet fikk vite begrunnelsen. Den offentlige postlisten til kommunen viser at advokatene «Ernst & Young Tax & Law» nylig sendt et brev til kommunen om «skatt og merverdiavgift» for Milano Pizzarestanrant. Advokat Tom Lindbeck sendte nylig et brev til kommunen for Baren Første as, uten at det fremgår noe mer av innholdet.

Begge bedriftene har altså bedt om hjelp fra sine advokater for å gå videre med saken. Men uansett betyr dette at Baren Første (etasje) og Milano Pizzarestaurant nå står uten gyldig skjenkebevilling for den kommende perioden. Forrige bevilling utløper om 2 uker og da må man trolig stanse salget av øl og vin. Ringnes har varslet Milano om at de stenger kontoen deres ved månedsskiftet, dersom ikke ny bevilling er på plass.

Milano Pizzarestaurant ans har drevet i mange år på Sortland, og har vært ledet av Dursun Dermikol. Nå er det døtrene hans, Aysu (31) og Cansu (28), som driver virksomheten. Aysu Inanc er nå daglig leder for bedriften. De ikke har offentlige regnskap, ettersom dette er et «ans», altså et «ansvarlig selskap». Det er bare aksjeselskap som er pålagt å offentliggjøre sine regnskap.

Baren Første as er et slikt aksjeselskap der alle aksjer eies av Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali. Han er også daglig leder. Både i 2014 og 2015 hadde firmaet 4,5 millioner i netto omsetning (eks.moms). Lønnskostnadene i 2014 var 739.000 kr, mens de steg til 1,5 millioner i fjor. Antall ansatte er oppgitt til 14. Overskuddet i 2014 var på ca 800.000 kr og i fjor på ca 150.000,-. Dette fremgår av det offentlige regnskapet.