Nye ledere i rådhuset

Etter lange prosesser er både ny rådmann og næringssjef nå på plass i Sortland rådhus. Dermed har ordfører fått på plass alle lederne i staben som skal styre kommunen fremover.

sortlands-ledere

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) kunne i dag ønske velkommen Sortlands nye rådmann Randi Gregersen (til høyre) og næringssjef Håvard Hamansen Wallstad. Ordfører er meget fornøyd med å ha fått hele lederstaben på plass.

Håvard Hamansen Wallstad (39) er Sortlands nye næringssjef. Han hadde første dag på jobben i dag og benyttet mye av tiden til å overvære formannskapets møte. Dette møtet behandlet flere næringssaker, der etableringene på Strandskogjordet var et av hovedtemaene. Flere store butikkprosjekt ligger i løypa fremover og her må nok den nye næringssjefen delta aktivt for å legge til rette.

Randi Gregersen (60) er Sortlands nye rådmann – joda, det heter rådmann, selv om hun er kvinne. Hun kommer fra tilsvarende stilling i Værøy kommune og hadde sin 11. dag på jobben i dag. Også hun brukte det meste av dagen til formannskapets møte, der saklista var svært lang. I tillegg til Strandskog-sakene var det søknader om salgs- og skjenkebevillinger som preget lista.

Med dette har Sortland kommune nå fått på plass folk i alle sentrale stillinger, der det i noen måneder har vært midlertidige løsninger. Fungerende rådmann, Johnny Kvalø, er med dette frigjort til å fortsette jobben som økonomisjef i kommunen.

Håvard Hamansen Wallstad har lenge vært sentral i det politiske liv og idrettsmiljøet på Sortland, i tillegg til at han har jobbet med salg hos Alsvåg Plater as. Han kjenner derfor både mange av politikerne og de ansatte på rådhuset, pluss at han har god kjennskap til nærinsgsliv og befolkning i Sortland.

Sortland nye rådmann, Randi Gregersen, kommer derimot fra Vest-Lofoten og sier selv at hun trenger en viss tid til å gjøre seg kjent med folk og samfunnslivet i Sortland kommune. Hun er nå flyttet hit og er glad for å komme nærmere sine familiemedlemmer og få nye utfordringer jobbmessig. Det er hun allerede godt i gang med og blir nok etterhvert en meget sentral aktør i Sortland rådhus. I tillegg til å være rådgiver for ordfører og politikerne, er hun formelt sett sjef for både Håvard og alle de andre ansatte i kommunen.