Tilflyttere gir pluss

Folketallet i Vesterålen er nå på 30.478 personer. Et underskudd på nyfødte med 14 personer i 2. kvartal veies opp av en hyggelig tilflytting i alle kommuner. Regionen har dermed 50 flere bosatte.

Det fødes for få barn i Vesterålen, i forhold til antall døde. Det var kun Sortland som hadde pluss i dette regnskapet for andre kvartal i år (arkivfoto).

Andøy er den kommunen som nå sliter mest med folketallet, da det flyttet ut 20 personer i andre kvartal, mens det kun var fødelsoverskudd på 2 (nyfødte kontra døde). Befolkningen i Andøy krympet dermed med 18 personer og er nå på 4.730 innbyggere.

Hadsel hadde mest gledelige tall, ettersom det var tilflytting på hele 47 personer i andre kvartal i år. Foreldrene er imidlertid litt slappe med nye barn, som det ble 5 færre enn antall døde. Dermed ble resultatet i Hadsel 42 flere innbyggere som gir 8.121 totalt.

Sortland har de sprekeste foreldrene, noe som gav fødselsoverskudd på 6 i andre kvartal.Med pluss i flytteregnskapet også, økte folketallet her med 34 og endte på 10.591 innbyggere for første halvår 2019.

Bø hadde underskudd på fødte kontra døde, med 9 i minus. Øksnes hadde 8 i minus her. Bø hadde pluss på 6 i tilflyttere kontra utflyttere, mens Øksnes hadde 3 i pluss her. Til sammen bor det nå 4.432 i Øksnes og 2.604 i Bø kommune.

Samlet hadde Vesterålen et fødselsunderskudd på 14. Det er dermed tilflyttere og innvandrere som gir vekst i befolkningen. Folketallet i Vesterålen økte dermed med 50 personer og endte på 30.478, ifølge nye tall fra SSB.