Kystvakta på Nordpolen

Onsdag morgen kom kystvaktskipet KV Svalbard til selve Nordpolen. Dermed skriver man historie og gjennomførte noe som både Nansen og Amundsen drømte om i sin tid, å seile til polpunktet.

Skipssjef Geir-Magne Leinebø og Toktleder CAATEX Dr. Hanne Sagen har plantet kystvaktflagget og det norske flagget på Nordpolen (foto: Kystvakten).

KV Svalbard er på oppdrag fra Nansen-senteret i Bergen, og oppdraget består blant annet av å plassere måleinstrumenter på havbunnen som skal observere temperaturer og klimaet i havet i Arktis, ifølge TV 2.

– Det gikk langt raskere enn vi hadde trodd på forhånd. Vi trodde vi skulle møte tykkere is underveis og var klar over at vi kanskje ikke ville nå fram, sier sjef Ottar Haugen for Kystvakten til kanalen.

– For oss i Kystvakten er dette en milepæl og en bekreftelse på vi har et fartøy som kan operere opp til polpunktet og over hele Arktis, sier han.

Dette er den tiden av året der isforholdene vanligvis er de letteste å forsere. Isen har variert fra små tynne flak til store områder med tung is som er flere år gammel.

KV Svalbard ble sjøsatt i 2001. Fartøyet er 103 meter langt, 19 meter bredt og veier 6.375 tonn. –Alt er vel om bord. Vi blir liggende og gjennomføre forskning til klokken 18, forteller Geir-Martin Leinebø, skipssjef på KV Svalbard til TV2.

–Etter at forskningen er ferdig blir det gjennomført grilling og fotballkamp på polpunktet, sier Leinebø.

Fridtjof Nansen satte i 1893 kursen nordover med polarskuta Fram, men kom aldri lenger nord enn 86 grader nord. Skuta ble bygget i 1893 og var sentral i flere ekspedisjoner. Fram er blitt bevart og har eget museum ved Oslo.

Roald Amundsen forsøkte å nå Nordpolen med Maud-ekspedisjonen i 1918, men nådde heller aldri målet om å la skipet drive over Nordpolen. Våren 1926 fløy han imidlertid over polpunktet i luftskipet Norge.

Den geografiske nordpol er planeten Jordens nordligste punkt. Punktet ligger ikke i ro og kan variere i størrelsesorden 15 meter. Den geografiske nordpolens faste grunn ligger 4807 meter under havoverflaten.

Nordpolen blir dekket av en tre til fire meter tykk drivende iskappe. To amerikanske oppdagere, Robert Peary og Frederick Cook, påsto begge at de var førstemann til Nordpolen i 1909. Det har derimot vært strid om bevisene.