Svak krone gir økning

I år kommer verdien til å ende på over 170 milliarder kroner, noe vi i stor grad kan takke den svake norske kronen for, sier direktøren i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Laks er fortsatt hovedvolumet i norsk sjømat (foto: Norges Sjømatråd).

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 158,2 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Eksportverdien hittil i år er omtrent 20 milliarder kroner høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

Nesten to tredjedeler av denne verdiveksten kan tilskrives en svakere norsk krone.

Euroen, som er vår viktigste handelsvaluta, har blant annet styrket seg 14 prosent mot den norske kronen det siste året, forklarer Chramer.

Målt i verdi var november den nest beste enkeltmåned for norsk sjømateksport. Kun verdien fra oktober har vært høyere.

– November ble en spesielt god måned for laks.

Økte volum og høyere priser sammenlignet med samme periode i fjor vitner om at det er en etterspørselsvekst i markedet, sier Christian Chramer.

Norge eksporterte 2.420 tonn fersk torsk til en verdi av 141 millioner kroner i november

Verdien falt med 36 millioner kroner, eller 20 prosent, sammenlignet med november i fjor og volumet falt med 18 prosent.

Den store nedgangen i eksportverdien av fersk torsk skyldes delvis at det kun ble eksportert 156 tonn fersk filet i november i år, noe som er en nedgang på 188 tonn, eller 55 prosent, sammenlignet med november i fjor.

– Oppdrettstorsken fortsetter å øke i volum.

Med en eksport på 960 tonn i november økte volumet hele 93 prosent sammenlignet med i fjor.

Med en eksportverdi på 56 millioner kroner, var 39 prosent av eksportverdien av fersk torsk i november oppdrettstorsk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Av villfanget fersk hel torsk ble det eksportert 1 300 tonn til en verdi av 66 millioner kroner, noe som er en nedgang på 38 prosent i volum og 39 prosent i verdi.

– Nedgangen i eksportvolum for fersk torsk er i stor grad en konsekvens av at landingene i november har vært langt lavere enn i fjor, understreker Brækkan.