Stort beslag av hasj

Politiet i Vesterålen har nylig beslaglagt 8,5 kilo hasj. Det utgjør ca 35.000 brukerdoser og har trolig en verdi omkring en million kroner i det illegale markedet.

Per Erik Kalland Hagen er leder for politiet i Lofoten og Vesterålen (foto: Politiet).

Søndag 23. januar gjorde politiet i Vesterålen et større narkotikabeslag. Samtidig som en mann ble pågrepet i boligen sin, fant politiet 8,5 kg. hasj.

Dagen etter, mandag 24. januar, pågrep politiet ytterligere en mann, som er siktet for befatning med saken.

Mennene er bosatt i Vesterålen og er i 40-årene, de er kjent for politiet fra tidligere. De er nå løslatt og saken er fortsatt under etterforskning.

– Vi er veldig fornøyde med å ha gjort dette beslaget.

Det betyr at vi med all sannsynlighet har fått fjernet en stor mengde narkotika som trolig var myntet på markedet i Vesterålen, sier Per Erik Kalland Hagen, leder for politiet i Lofoten og Vesterålen.

Rusinfo er et nettsted som drives av Oslo kommune og Helsedirektoratet.

Her fortelles det at ett gram hasj gir ca 3-5 rusdoser. Beslaget i Vesterålen ville altså gitt 30-40.000 brukerdoser.

Verdien av 8,5 kilo hasj ligger trolig omkring en million kroner.

Strafferammen for oppbevaring og salg av slike mengder ligger opp mot 10 års fengsel.

Ett gram hasj koster gjerne mellom 60 og 200 kroner. Prisen avhenger av om man kjøper det i en stor by eller på bygda, samt hvor mye man kjøper.

En person som kjøper 100 gram betaler gjerne omtrent 50 kroner per gram, mens en person som kjøper 1 gram på gaten betaler kanskje 200 kroner.

Verdien av beslaget i Vesterålen ligger altså et sted mellom en halv og 1,5 millioner kroner.

Politiet opplyser også at lørdag 22. januar ble en mann i 30-årene pågrepet på Melbu i en stjålet bil, etter tips fra publikum.

Personen er mistenkt for ruskjøring og det ble også gjort beslag av 130 gr. amfetamin i bilen.

Også denne personen er kjent fra politiet fra tidligere og er bosatt i Vesterålen, men har ikke tilknytning til det stor hasj-beslaget.

Produksjon, anskaffelse, oppbevaring og handel med hasj kan straffes med bøter eller fengsel i opptil 2 år dersom mengden er under 1 kilo.

Dersom mengden er over 1 kilo kan en dømmes til opptil 10 års fengselsstraff.

Hasj kommer fra cannabis-planten.

Cannabis er det illegale rusmiddelet som har størst utbredelse både i Norge og internasjonalt.

Hasj(brunt) er plantens kvae som presses sammen med plantedeler. Hasj kan både spises og røykes.

Hasj distribueres vanligvis i form av tykke, brune plater, som igjen deles opp i mindre klumper og brukerdoser.

Disse klumpene smuldres igjen opp, og blandes vanligvis med tobakk før røyking.