Stopp for brøyting

Avtalen mellom Sortland kommune og Proff Brøyting AS blir avsluttet. Mange klager på brøytingen, litt uklar avtale og ikke levert bankgaranti er årsaken. Nå må ny entreprenør hentes inn.

Proff Brøyting AS skal ikke brøyte mer (arkivfoto).

Mye snø i vinter og dårlig brøyting i boligfeltene, har ført til mange klager fra innbyggerne i Sortland.

Tre lange roder omkring byen skulle vedlikeholdes av det nystartede firmaet Proff Brøyting AS fra Alsvåg.

Dette har ikke gått helt «smertefritt» og før helga sendte Sortland kommune varsel om heving av kontrakten.

Det betyr at onsdag førstkommende trolig er siste dag for «Proffs» brøyting i Sortland.

Geir Henriksen i Sortland kommune bekrefter overfor Vesterålnytt at varselet er sendt.

På den annen side så har ikke entreprenøren vært helt fornøyd heller.

– Jeg ønsker ikke å brøyte mer for Sortland kommune, sier daglig leder i Proff Brøyting AS, Michael Clarke, i en kommentar til nettavisen VOL.

Dermed ser det ut til at begge parter mener at avtalen bør opphøre.

Proff Brøyting AS er ett av 7 ulike firma sist høst fikk avtale om brøyting for en periode på 5 år.

«Proff» ble tildelt 3 roder, for en samlet sum på vel 1,8 millioner.

For dette beløpet skulle det brøytes i nesten alle boligfeltene fra Steiro, via Lamarka og Natland, helt til Vestmarka og Ånstad.

Dessuten hadde selskapet ansvar for veien inn til Sørfjorden.

Mangelfull brøyting har gitt flere bøter til Proff Brøyting (illustrasjonsfoto).

Nylig ble det holdt et møte mellom kommunen og Michael Clarke om situasjonen etter flere medieoppslag.

Ifølge referat fra møtet var det noe ulik oppfatning her mellom partene.

Etter 40 minutter ble møtet avbrutt da Clarke mente det ikke hadde noen hensikt å fortsette.

– Jeg avbrøt møtet for det ikke var saklig møte!

Begrunnelsen er at Terje Kili satt og forpurra hele møte, lyder kommentaren fra Michael Clarke.

Terje Kili er kommunalsjef for teknisk drift i Sortland og har øverste ansvar for brøytinga.

Et springende punkt i kontrakten har vært at alle firmaene som brøyter for kommunen skulle levere en bankgaranti.

Dette har ikke Proff Brøyting AS gjort, og de fikk utsettelse med aller siste frist til 1. april.

En slik garanti ble ikke levert og en ny avtale om å «fullføre sesongen» ble heller ikke signert i tide.

Dermed sendte kommunen fredag varsel om terminering av hele kontrakten med «Proff».

Dette betyr at Sortland kommune nå må brøyte selv resten av vinteren, eller leie inn andre firma.

De 3 rodene som nå står uten entreprenør må dessuten lyses ut på nytt, slik at en ny langsiktig avtale kan signeres.

Noe av bakgrunnen for striden har vært mangelfull brøyting, der kommunen har ilagt bøter for brudd på vilkårene.

Dessuten mener Proff Brøyting AS at ansatte i kommunen har snakket negativt om selskapet til media.

Her skal diskusjonen utartet til at Proff Brøyting møtte opp ved basen til Sortland kommune.

Ansatte i kommunen skal ha følt seg truet og trakassert ved denne situasjonen.

En meget snørik vinter har dessuten satt store krav til entreprenørene.

Proff Brøyting har disponert 3 traktorer med fres og en lastebil med plog.