Starter mølle-jobben

Mandag 6.mars er satt som startdato for prosjektet med 14 vindmøller på Ånstadblåheia. Da går Bulldozerlaget i gang med å bygge en tilførselsveg opp til fjellet fra Holmstaddalen.

På Ånstadblåheia skal det nå reises 14 vindmøller, der betongtårnene blir 87 meter høye og rotorene får en diameter på 126 meter. Møllene vil dermed vises godt fra både Strand og store deler av Vesterålen ellers. Bulldozerlaget skal nå lage 11,5 kilometer veger opp til fjelltoppen.

Bulldozer Maskinlag skal bygge veger og oppstillingsplasser for vindturbinene. Arbeidet starter opp i Holmstaddalen 6. mars, altså førstkommende mandag. Omtrent samtidig går man i gang med tilsvarende jobb på Ånstadblåheia. Samtidig med oppstart av veganlegget begynner arbeidet med å gjøre klar tomta for service- og trafobygg i Holmstaddalen. Sortland Entreprenør skal reise service- og trafobygget, men selve bygget blir ikke påbegynt før 2.mai.

Dette forteller nå selskapet Ånstadblåheia Vind AS, som eies av Nordkraft AS og finske Fortum Oy. Mandag 13. mars er alle berørte grunneiere innkalt til et felles informasjonsmøte i Kulturfabrikken, der selskapet skal orientere om detaljene i sine planer. Opprinnelig avtale med grunneierne sa at de skulle få et engangsbeløp før spaden ble satt i jorda for prosjektet. Det vil man nå ikke rekke og pengene vil derfor bli utbetalt litt etter anleggsstart, forteller prosjektleder Torkjell Lund hos Nordkraft. Pengene skal komme – med renter.

Vegen skal starte rett ved eiendommen til Eirin og Kenneth Angell, der det kalles for Vikstad. Så går den oppover mot Aspa og Jokvannto, mot Lafjellet som første etappe.

Vesterålskraft AS er egentlig helt ute av prosjektet formelt sett, men vil likevel delta via utleie av personell. Thomas Stigen i Vesterålskraft har fulgt prosjektet helt fra den første ideen ble lansert, og han vil nå også bistå Fortum i realiseringen. Nordkraft er prosjektleder for utbyggingen, blant annet med innleid kompetanse fra Vesteålskraft. Når utbyggingen er ferdig høsten 2018, er det avtalt at Nordkraft sammen med vindmølleleverandør skal drive vindparken for Fortum.

Totalentreprisen for bygg og grunnarbeider er gjort med Sortland Entreprenør og deres underentreprenør, Bulldozer Maskinlag, skal gjøre deler av jobben. Selve oppsettingen av møllene kommer ført sensommer og høst 2018, slik at man kanskje kan begynne å produsere strøm før jul det året. Ånstadblåheia og Lafjellet vil være et anleggsområde fra 1. mars 2017 til høsten 2018. Anleggsvegen blir sperret ved avkjøringen i Holmstaddalen. Selskapet ber folk om å respektere skilt og sperringer. For de som vil se prosjektet på nært hold så kan man få delta på egne turer med befaring og informasjon som vil bli holdt i anleggsperioden.

At dette er et stort prosjekt kommer tydelig frem i de nøkterne fakta som presenteres. Til sammen snakker man om kostnader på opp mot 500 millioner kroner. Det skal bygges 11,5 kilometer med veger på fjellet, med opptil 7 meters bredde. Når rotorbladet på møllene er på topp, vil spissen stå 150 meter over bakken. Oslo Plaza er Norges høyeste bygning med sine 37 etasjer. Her er toppen bare 117 meter over bakken.

Vesterålskraft Vind AS ble stiftet i 2004 og søkte om konsesjon for vindturbiner på Ånstadblåheia. Den endelige konsesjonen ble gitt i 2013, men da var strømprisen lav og Nordkraft hadde fått økonomiske utfordringer. Vesterålskraft solgte seg ut, og senere kom altså finske Fortum Oy inn som hovedeier. Selskapet heter nå Ånstadblåheia Vind AS, men strømmen ut til kundene skal altså først gå via kraftlinjene til Vesterålskraft.