Stadig flere i jobb

Arbeidsledigheten i Vesterålen fortsetter å gå ned. Akkurat nå er det 93 færre som er registrert hos NAV som helt ledige, i forhold til i fjor. Men fortsatt er 414 vesterålinger uten jobb.

Innen bygg og anlegg i Sortland jobbes det på høygir for tiden, med flere store utbygginger. Dette bidrar trolig til bedring i arbeidsmarkedet i april måned (illustrasjon/arkivbilde).

Sortland er den kommunen i Vesterålen som nå kan vise til den største forbedringen på arbeidsmarkedet. Her er det nå 144 helt ledige, men dette er 37 færre enn for et år siden. Nedgangen er på 20% og det viser at stadig flere kommer i jobb. Trolig er det bygg og anlegg som gir positive utsalg, ettersom det jobbes med mange store byggeprosjekt nå.

Bedringen i arbeidsmarkedet er også stor i Øksnes og Andøy. Som i Sortland bedret tallet på helt ledige seg med ca 20%. Øksnes har fortsatt 82 helt uten jobb, mens det er 60 i Andøy som er helt arbeidsledige.

Bø har også fin utvikling, mens det i Hadsel er helt stabile tall. Bø har 7 flere i jobb, mens det er 2 flere sysselsatt i Hadsel. Lødingen har også positiv utvikling, mens det i Lofoten er motsatt utvikling.

Er du ute etter jobb selv? Vesterålnytt gir deg komplett oversikt over alle ledige stillinger i regionen. Listen finner du HER.

I april 2017 er det 2.833 helt ledige i Nordland, dette er 384 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,3 prosent, en reduksjon på 12 prosent. Også i Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Ledigheten i Nordland viser nedgang både blant kvinner (-87) og menn (-297). Vi ser økt sysselsetting innen bygg/anlegg, serviceyrker, butikk-/salgsarbeid, reiseliv/transport samt barne- og ungdomsarbeid. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-137), og denne nedgangen viser at det fortsatt er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier avdelingsdirektør Petter Bugge Richardsen ved NAV Nordland.

Det er 152 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 7 259 personer fra april i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 78 212 helt ledige, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Totalt er det 950 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i april. Dette er 152 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,8 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak. Ved utgangen av april er det totalt 319 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 123 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.