Sykehjem på Andenes

Rådmannen i Andøy kommune foreslår å bygge nytt sykehjem på nordspissen av øya. Det betyr at Bo- og behandlingshjemmet på Åse, midt på øya, etterhvert blir lagt ned.

-ABBS erstattes med 24 nye sykehjemsplasser og åtte dagplasser. Det nye sykehjemmet bygges på Andenes, lyder forslaget fra rådmann Kirsten Lehne Pedersen. Dette skal lokalpolitikerne drøfte i formannskapet den 8.mai og det er allerede kommet sterke reaksjoner på flyttingen.

ABBS (Andøya bo- og behandlingssenter) på Åse har vært en hjørnestein i bygda, med mange arbeidsplasser knyttet til dette. kommunen har også fått tilbud om gratis tomt her, om nybygget kommer i bygda. Kommunesenteret har imidlertid mest innbyggere og det er nok derfor et ønske både på Bleik og Andenes om å få et sykehjem helt nord på øya.

Rådmannen vil forøvrig bygge 12 omsorgsboliger på Dverberg. De skal stå ferdig før det nye sykehjemmet og bygges som et bokollektiv. Frem mot 2035 kan det komme enda 22 omsorgsboliger på Dverberg.

Ved Kiiljordheimen på Andenes vil man samle helsesenter, omsorgsbolig, hjemmetjeneste nord, legetjeneste, fysioterapi og helsesøstertjeneste i område. Det er her man tenker seg det sykehjemmet skal komme, for å skape et samlet og sterkt fagmiljø for de ansatte.