Spis mer fisk

Fisk bør være middag minst 3 dager i uken. Nå tar Sjømatrådet grep for å snu en negativ utvikling i eget land. Mens vi setter stadig nye rekorder i eksporten, spiser vi mindre fisk selv.

Camilla Beck (til venstre) og Guro Jahre Lund oppfordrer til fisk som middag (foto: Norges sjømatråd).

Til tross for ulike kampanjer spiser nordmenn mindre sjømat i dag enn i 2013. Nå tar Sjømatrådet nye grep for å snu den negative utviklingen.

– Selv om Norge eksporterer 95 prosent av all sjømaten vi produserer, er hjemmemarkedet svært viktig. Sjømatrådets mål i Norge er å øke sjømatkonsumet, men utviklingen er bekymringsfull.

Mens hver nordmann i 2013 spiste litt over 22 kilo sjømat i året, er dette tallet redusert til rundt 19,5 kilo i dag. Da må vi erkjenne at markedsstrategien ikke har fungert godt nok, sier markedsdirektør i Norges sjømatråd, Camilla Beck.

– Det nye «Godfisk»-konseptet skal gi økt synlighet og oppmerksomhet til sjømat i Norge for å endre holdninger og få familier flest til å øke antall sjømatmiddager fra ofte ett til minst to måltider i uken.

Det skal vi klare ved å ta i bruk virkemidler som inspirerer til økt sjømatkonsum, både i hverdag og helg. Vi starter med å revitalisere «Godfisk» og vil utvide konseptet ytterligere utover året, sier Beck.

For tre år siden lanserte Sjømatrådet den digitale kampanjeplattformen «3iuka». Den erstattet «Godfisk», som hadde vært Sjømatrådets avsender i nærmere ti år.

Målet var å nå forbrukere mellom 18 og 40 år med et budskap om at sjømat er godt og enkelt å lage. Den var også en del av myndighetenes #merav-kampanje, hvis mål har vært å øke sjømatkonsumet med 20 prosent innen 2021.

– For å vurdere effekten av «3iuka»-kampanjen har vi målt hvor godt den har truffet i målgruppen. Analysene har avdekket noen svakheter som vi nå velger å ta tak i.

Den ble oppfattet å mangle både en tydelig avsender og troverdighet, og vi traff ikke helt på målgruppen. I tillegg har kampanjen gitt oss færre nettbrukere og er mindre kjent enn forgjengeren «Godfisk», sier Camilla Beck.

– Vi har veldig tro på dette konseptet. «Godfisk» er et lett forståelig navn som er godt etablert og har tillit som sjømatavsender.

Gjennom inspirasjon og gode oppskrifter skal «Godfisk» gi familier matglede og kunnskap om sjømat, sjømatretter og sjømatsesonger.

Målet er at alle i Norge skal følge myndighetenes offisielle kostholdsråd om å spise sjømat minimum to-tre ganger i uken, sier fungerende markedssjef Norge i Sjømatrådet, Guro Jahre Lund.