Normalt jobbmarked

For ett år siden var det over tusen vesterålinger som var permitterte fra jobben. Nå er det «bare» to hundre. Antall jobbsøkere er kommet ned på et normalt nivå igjen i Vesterålen.

Dagligvarebransjen er kommet greit ut av koronaen, og mange melder om øket omsetning (illustrasjonsfoto).

Arbeidsmarkedet i Vesterålen er nesten helt friskmeldt etter koronaen. Det er nå «kun» 335 personer står helt uten jobb i regionens 5 kommuner, og det er ca 2% av arbeidsstyrken.

Likevel er det mange som er på jakt etter en bedre jobb. Over 300 kunne tenke seg en høyere stillingsprosent og 200 er permittert fra jobben de ellers går til.

Summert er det derfor fortsatt ca 850 personer i regionen som 1. mai 2021 kunne tenke seg å skifte jobb eller gå inn i en fast god stilling.

Ledigheten er likt fordelt etter folketallet i regionen. Naturlig nok er det Sortland og Hadsel som har flest helt ledige og flest i deltidsjobber.

Andøy har 37 helt uten jobb, mens 30 er permitterte og 53 ønsker jeg større stillingsbrøk.

Bø har 25 personer helt ledige, mens 21 er permitterte og 33 ønsker seg over fra deltid til full stilling.

Hadsel har 107 helt uten jobb, mens det er 57 permitterte og 76 på deltid.

Sortland har 124 registrert som helt ledige, mens det er 64 permitterte og 99 på deltid.

Øksnes har 42 helt uten jobb, mens 37 er permittert og 64 gjerne ønsker større stillingsdel.

Lofoten har den høyeste ledigheten blant fylkets regioner med 4,0 prosent helt ledige. Moskenes kommune har den definitivt høyeste ledighet blant alle fylkets kommuner med 12 prosent helt ledige i april.

Ser man Nordland fylke under ett så var det 3.238 helt ledige arbeidssøkere i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. Det er en nedgang på 484 helt ledige fra forrige måned.

I tillegg til de helt ledige arbeidssøkerne, er det 2.525 delvis ledige og 618 arbeidssøkere på tiltak. Samlet er det 6.381 arbeidssøkere, som utgjør 5% av arbeidsstyrken i fylket.

– Resultatene ved utgangen av april ble langt bedre enn vi så for oss da de strenge koronatiltakene ble innført i mars, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

– Nordlandssamfunnet har vist seg å takle situasjonen godt, og vi ser umiddelbar effekt når smitteverntiltakene opphører, sier Stavnes.