Sortland best av Vesterål-kommunene

Rangeringen av Norges kommuner i 2015 viser at Sortland kommer ut langt bedre enn de andre Vesterål-kommunene. Av landets 428 kommuner tar Sortland plass nummer 141, mens naboene havner 200 plasser lengre ned.

Vestmarka

Vestmarka industriområde på Sortland vises midt i dette bildet og her er det mye aktivitet i næringslivet.

Det er Kommunal Rapport som hvert år ser på ulike nøkkeltall for landets kommuner. Helse, barnevern og kommuneøkonomi er viktige deler her. Grunnskole og eldreomsorg er andre faktorer. Plasseringen blir imidlertid gjort ut fra et helhetsbilde, der kommunenes generelle nivå blir målt. Den økonomiske status for kommunekassen spiller uansett en hovedrolle her. Man har brukt 124 nøkkeltall fra 12 sektorer for å sette opp rangeringen.

Andøy kommune kommer dårligst ut i Vesterålen, og plasseres som nummer 374. Det er 233 plasser under Sortland. Bø har plass 352, og det urovekkende her er at man faller hele 124 plasser fra forrige rangering. Lødingen faller også mye og havner nå på plass 348. Hadsel er nummer 342 og Øksnes nummer 333, og disse faller lite i løpet av 2015.

Generelt er det kommunene i Nord-Norge som scorer lavest på Kommunebarometeret og desidert sist kommer Meløy. Der sier ordfører Sigurd Stormo til NRK at han tror plasseringen har mye årsak i skoleverket. Kommuner med spredt bosetting, mange små skoler og ikke nok kvalifiserte lærere, faller raskt nedover lista. Ordfører Stormo mener imidlertid at denne rangeringen ikke sier noe om hvor fornøyd innbyggerne er i sin kommune. Tallene gir ikke hele bildet.

Om vi ser på bare de 42 kommunene i Nordland, blir rangeringen litt penere. Da er Sortland nummer 5 og naboene kommer mellom plass 20 og 30. Eneste skår i gleden for Sortland her er at man blir slått av Vågan, og landsplasseringen i år er 21 trinn under fjorårets.

Et spørsmål mange vil stille seg her er om en felles Vesterålen kommune ville kommet høyere på lista, enn hver enkelt kommune nå gjør. Vil en storkommune kunne gi innbyggerne et bedre tilbud enn de 5 små. Bodø er nummer 201 og Narvik nummer 283, mens altså Sortland scorer langt bedre på 141.plass. Dette tyder på at Sortlands innbyggere neppe har mye å hente i en storkommune.