Havnesjefen sier opp i protest

Sortland nytilsatte havnesjef, Geoffrey Armstrong, har sagt opp jobben i protest etter bare vel 2 måneder. Han føler styreleder har gått bak hans rygg og har ingen tillit til Karl Erling Nordlund.

Geoffrey

Geoffrey J. Armstrong sier opp i protest etter 3 måneder som havnesjef i Sortland.

Dette skal fremkomme i oppsigelsen som er sendt til styret, ifølge Bladet Vesterålen. Den konkrete bakgrunnen skal være et møte mellom styreleder Nordlund og de ansatte, samt tillitsvalgt for Fagforbundet, Hanne Næss. Sistnevnte er også datter av nylig avgåtte havnesjef Hugo Næss. Armstrong var ikke orientert om dette møtet og skal åpenbart ha oppfattet det som en mistillit mot ham selv. Tema for møtet var visstnok hans lederstil.

Geoffrey Armstrong har altså vært meget kort tid i sjefsstolen i Sortland havn og er ennå i såkalt prøveperiode, i sitt arbeidsforhold. Han kan dermed fratre på kort varsel og slutter trolig om bare et par uker. Oppsigelsen skal ha kommet som en stor overraskelse i det politiske miljø i Sortland. Styreleder Karl Erling Nordlund (SP) sier til Bladet Vesterålen at han bare har mottatt oppsigelsen og ikke har noen kommentarer til denne.