Berg og Holmøy øker samarbeidet

Nordlaks og Eidfjord Sjøfarm har lenge samarbeidet om slakting av laks, men nå går selskapene også til felles krig mot lakselusa. 20 millioner settes inn i et nytt selskap som skal være i drift til høsten, med avlusing av laks.

Holmøybasen

Holmøys nye base ved Kvalsaukan begynner å ta form (foto: Elin Norum).

Selskapet Miljøflåten AS er stiftet og styret består av Inge Berg og Knut Roald Holmøy. Her går Nordlaks og Eidsfjord Sjøfarm inn med 10 millioner hver i aksjekapital. Daglig leder for dette er Roger Simonsen, som også er ansatt i Eidsfjord Sjøfarm as. Han sier til Vesterålnytt at selskapet skal investere i utstyr og drifte avlusingsoperasjoner. At man kaller selskapet Miljøflåten, betyr at man satser på ikke-medikamentell behandling.

Lakselus er blitt et stort problem for oppdretterne i Norge og mange forsøker nå ulike metoder for å redusere plagene. Nå er det 0,13 vokse hunnlus pr laks i Nordland, mens det er litt mindre i Troms, og litt mer i Finnmark og Trøndelag. Tidligere brukte man ofte kjemikalier for å bli kvitt lusa, men det har sine bivirkninger på både laksen og miljøet i havet. Derfor er det helt nye metoder som nå tas i bruk. Et av de viktigste våpnene oppdretterne ruster seg med er den lille fisken rognkjeks. Fra den spede start i Lofoten med oppdrett av rognkjeks, med tilvenning for å spise lakselus, er det nå mange oppdrettere langs hele kysten som satser på storstilt produksjon av rognkjeks. En av de andre såkalte rensefiskene er berggylt.

Lakselus

Hva Miljøflåten vil satse på er ikke klart, men dette blir trolig andre metoder. Flere leverandører selger nå «laserkanoner» som skal skyte bort lakselusa med laser. Andre har maskiner som vasker bort lusa med trykk og ferskvann. Atter andre sverger til en patent med «luseskjørt», der laksen senkes ned til dypere vann en kort peride. Lusa trives best nært overflata og slipper om laksen kommer ned i sjøen. Nye metoder kommer stadig til, som luftbobler og undervannslys.

Ellers er sykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) et problem både i Lofoten og Vesterålen. Mattilsynet opphevet nettopp karantenen for Hadsel-området (nesten fra Svolvær, via Raftundet og til Sortland), men vil fortsatt ha sterk overvåking her. Nordlaks har vært nødt til å tømme sine lokaliteter i dette området, men kan nå begynne prosessen med å «vaske» disse for å sette ut fisk igjen. Flere tiltak er gjort for å bekjempe ILA, og ett av disse er at man ikke kjøper smolt sørfra. Mange mener smitten kommer nordover med infisert smolt fra Vestlandet, eller brønnbåter, og derfor har man innført restriksjoner på dette.

Når ILA er under kontroll, er det lusa som volder mest problem. Nå samler altså Nordlaks og Holmøy kreftene i kampen mot lakselusa. Holmøys nye anlegg ved Kvalsaukan er ikke satt opp for noe slakteri ennå, da Nordlaks på Børøya fortsatt har kapasitet til å ta slakting for Eidsfjord Sjøfarm også. Slik har det vært i mange år, og de to selskapene har dermed hatt god erfaring med samarbeid. Det blir det trolig også i selskapet Miljøflåten as.