Snuser på hotelltomt

Seriøse investorer lukter nå på hotelltomta ved Kulturfabrikken på Sortland. Det er inngått en opsjonsavtale om kjøp, men det er fortsatt en rekke spørsmål som må avklares i prosjektet.

Tomta der Blåbyen Hotell skulle bygges, ligger fortsatt klar for utbygging om noen investorer vil ta finansieringen av et hotellprosjekt ved Kulturfabrikken (arkivfoto).

Mandag ble det kjent at Kulturfabrikken Eiendom As har inngått en opsjonsavtale med «en interessent» om kjøp av hotelltomta. Prisen for tomta er trolig avtalt, men det er flere andre forhold som må avklares nærmere før prosjektet blir realisert. Tomta har tidligere vært verdsatt til 8 millioner, men det er ingen takst. Hva en investor i dag vil betale er derfor helt åpent.

Ingebjørg Glad Pedersen er leder for Kulturfabrikken Eiendom AS, som er et kommunalt selskap. Hun sier i en pressemelding at hotellprosjektet nå vil bli avgjort via forhandlinger mellom interessenten og Sortland kommune. Hva som kan bygges og hvordan det skal bli, er forhold som kommunen avgjør. Det er flere forhold som her må avklares.

Hvem denne «interessenten» er, vil ikke Glad Pedersen røpe ennå. – Jeg kan ikke si noe mer. Det er en god nyhet i seg selv at det skjer noe. Vi oppfatter dem som svært seriøse, sier hun i en kommentar til nettavisen VOL. Også Bladet Vesterålen omtaler saken etter pressemeldingen, uten å si noe mer om hvem interessenten er.

Glad Pedersen forteller at det har vært kontakt mellom partene i flere måneder og at man nå er kommet så langt at det er inngått en opsjonsavtale. En rask sjekk i Brønnøysund-registeret gir heller ikke noe umiddelbart svar på hvem denne ukjente interessenten kan være. Det er ikke startet noen nye hotell-selskap på Sortland.

Det eneste som skiller seg ut har navnet «68 grader nord As». Dette er stiftet av Knut Roald Holmøy, og han har oppgitt formålet «Drift av overnattingssted, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder delta i andre selskaper». Holmøy sier i en kommentar til Vesterålnytt at han foreløpig ikke har noen spenstige planer for dette selskapet, men at det er registrert for å sikre det flotte firmanavnet for fremtidig bruk.

Ser man på kartet går «68 grader nord» gjennom Hamarøya, mens Sortland ligger på «68 grader og 41 minutter nord». Risøyhamn ligger på 69 grader nord, så mye av Vesterålen og Lofoten befinner seg på 68. breddegrad. Holmøy Maritime As driver stort innen laks og fiskeri, og har også noen rom til leie ved det nye anlegget på Holmen, men altså ingen umiddelbare planer om å starte hotell.

Et annet av de nye selskapene som er registrert i år med Sortland som adresse heter «Seg Group AS». Bak dette står to svært aktive investorer, som er store også i nasjonal målestokk. Det er Ketil Grim Skorstad (43) og Kristian Gjertsen Lundkvist (41). Lundkvist er den 10. rikeste i Vestfold, med netto formue i 2016 på 346 millioner. Ifølge Sandefjord Blad eier han eiendomsselskapet Folksom, som besitter eiendom for rundt en milliard, blant annet kjøpesenteret Foyn i Tønsberg.

Kompanjongen Ketil Grim Skorstad fra Oslo er også en meget aktiv investor, som eier en hel rekke ulike selskap. Blant annet har han firmaet Tigerstaden AS som kunne notere 107 millioner i overskudd i 2016 og det samme året før. Bare dette selskapet har verdier for flere hundre millioner og Skorstad eier flere andre også.

Vesterålnytt har bedt om en kommentar fra Skorstad og Lundkvist om de vil bygge hotell på Sortland, eller om det er andre planer for det nye selskapet som er etablert. -Dette er en IT-satsing innenfor ehandel, som tar i bruk kunstig intelligens, skriver Lundkvist i en kort sms til Vesterålnytt. Han sier altså at de ikke har noen planer om hotell på Sortland, men at de ser på mange mulige investeringer fremover.

Ved Brønnøysundregisteret er selskapet Seg Group AS imidlertid oppgitt å drive «Kjøp og salg av verdipapirer og fast eiendom, rådgivning og deltakelse i andre virksomheter, kjøp og salg av varer og tjenester, samt hva dermed står i forbindelse». Selskapets lokale kontaktperson på Sortland er Helge Krøgenes, som også er daglig leder i Fabrikken Næringshage AS. Heller ikke Krøgenes vil si noe om hva det nye selskapet skal drive med.

Det er stiftet 21 nye firma i Sortland så langt i 2018. Vesterålnytt bemerker her at det ikke er noen kjente koblinger mellom hotell-prosjektet og Seg Group AS. Flere andre kan også være aktuelle, som Adolfsen-brødrene fra Andenes. Roger og Kristian Adolfsen er blant landets største innen eiendom og kontrollerer også Norlandia Hotel Group AS, som driver en rekke hotell over hele Norge. De har hotell på Andenes og store planer om utbygging av sitt lille hotell i Svolvær. Om de etablerer seg på Sortland også, ville i så fall ikke være overraskende.

Det er så langt ukjent hvem den nye «interessenten» er, som har fått en opsjonsavtale på å kjøpe hotelltomta ved Kulturfabrikken. Dette er Sortland kommunes eiendom, men disponeres av aksjeselskapet Kulturfabrikken Eiendom AS. Dermed er det ikke direkte innsyn i disposisjoner for dette selskapet, annet enn gjennom rapporter som avlegges fra styret til Sortland kommune. Om det blir konkretisering av planene, må det imidlertid sendes åpne søknader til kommunens folkevalgte organ.

Om det så skulle vise seg at Holmøy, Adolfsen, Skorstad eller Lundkvist er den hemmelige «interessenten», så er dette utvilsomt seriøse investorer som har økonomiske muskler til å bygge hotell helt på egen hånd. Om man blir enige med Sortland kommune om vilkårene ellers, så kan det altså bli et «kulturhotell» slik det opprinnelig var planlagt. Det vil trolig også bety mye for driften av Kulturfabrikken i årene fremover.

I tillegg til nytt hotell ved Kulturfabrikken har Johnsen Eiendom AS lansert plan om å bygge «Den blå diamant» ved kjøpesenteret sitt litt lenger sør i Sortland by. Dette eventuelle hotellet vil bli en integrert del av kjøpesenteret, som snart er klar for nyåpning med mange flere butikker enn før. Også investor Håkon Ulriksen har lansert planer om et hotell, men da mer i klassen selvbetjent «smarthotell» uten restaurant. Dette er aktuelt som en fremtidig satsing midt i Bankkvartalet på Sortland.