Skrujern kostet 10 millioner

Et gjenglemt skrujern eller en skiftnøkkel medførte maskinhavari for 10 millioner, som tilsvarer den erstatningen som nå må betales til Myremar AS fra Codan Forsikring.

Fiskeriene på Myre omsetter for store beløp. Når et fryseanlegg havarerer gir det store konsekvenser, med tap av både omsetning og fortjeneste (arkivbilde Myre havn).

Den fatale glippen skjedde litt tilbake i tid, men er først nå endt med en rettslig dom som trolig blir stående. Det var 16. oktober 2012 at en servicetekniker fra Kuldeteknisk AS i Tromsø var på Myre og skulle kjøre i gang fryseanlegget til Lassetangen AS. Det gikk ikke etter planen og endte med fullstendig havari på fryseriet, på grunn av et gjenglemt verktøy inni kompressoren.

Dommen forteller ikke hvilket verktøy det var, men et skrujern er er vel en meget sannsynlig kandidat, eller kanskje en skiftnøkkel. Kuldeteknisk AS er et stort og velrenommert selskap, men hadde likevel tegnet tabbeforsikring hos Codan Forsikring. Her fikk man bruk for denne.

En ulykke kommer imidlertid sjelden alene, og Kuldeteknisk AS gikk på to smeller til i saken. Da man skulle erstatte den ødelagte kompressoren, var den nye ikke tilpasset strømanlegget i bygget. Sesongen 2013 gikk dermed fløyten. Anlegget stod i flere måneder og da man skulle starte opp i 2014, var all programvare slettet på grunn av strømavbruddet. Fryseriet kom altså ikke i gang da heller.

Myremar AS er et søsterselskap av Lassetangen AS, med samme eiere. Olav Lassesen eier begge, sammen med datteren Vårin Lassesen. Selskapene meldte om avbrudd og tap til forsikringen, slik også Kuldeteknisk AS hadde gjort. Den uheldige tabben med gjenglemt skrujern hadde nå ført til store økonomiske konsekvenser, gjennom flere sesonger, der Myremar AS gikk glipp av mye omsetning.

Codan Forsikring NUF ville imidlertid ikke betale ut noe stort beløp for dette og dermed endte saken i retten. Lassetangen AS og Myremar AS vant frem i tingretten, og ble tilkjent 10 millioner i erstatning. Codan var ikke fornøyd og anket saken. Nå har den vært behandlet av Hålogaland lanmannsrett, med nesten samme resultat.

Lagmannsretten har dømt Codan Forsikring NUF til å betale 9,4 millioner kroner som erstatning til Myremar AS. I tillegg kommer renter av millionbeløp, som nok vil gi en betydelig sum. Saksomkostninger på nær 200.000 kroner må også dekkes. Samlet blir dermed erstatningen på omkring 10 millioner kroner.

Olav Lassesen hadde opprinnelig krevd 10,4 millioner i erstatning fra Codan Forsikring, men lagmannsretten mener han burde gjort litt mer for å begrense skadene. Retten trekker derfor fra en million, slik at Codan altså må betale 9,4 millioner kroner, pluss renter.

Tabben fra Kuldeteknisk AS er nok ganske enestående, ettersom dette selskapet har vokst jevnt over mange år. I fjor hadde man et salg på 138 millioner og satt igjen med et overskudd på 5,6 millioner. Selskapet har fått rosende omtale i mange ulike sammenhenger, blant annet av flere ministere som har vært på besøk hos bedriften i Tromsø.

Den tapende part er altså Codan Forsikring, mens vinneren er Myremar AS og familien Lassesen. Myremar AS hadde omsetning i fjor på 37,8 millioner og fikk et overskudd på vel en million. Året før var omsetningen på 47 millioner og overskuddet 4,3 millioner. Myremar AS er altså et solid selskap, som nå blir enda mer solid når erstatningen kommer inn på bankkonto.