Sjefen blir utvikler

Styreleder og direktør i SE-Gruppen bytter roller, slik at Oddbjørn Toften får en friere stilling til å planlegge langsiktige prosjekt. Sortlands nye bydel skal knyttes nærmere sjøen.

Oddbjørn Toften (60) trekker seg tilbake som daglig leder for SE-gruppen, men går inn i rollen som arbeidende styreformann (arkivfoto).

Den nye direktøren for SE-gruppen AS blir Torgeir Arntsen (48). Han kjenner konsernet godt allerede, ettersom han har vært styreleder her i to år. Arntsen kommer da fra jobben som daglig leder for Vesterålens Naturprodukter AS og overtar den formelle sjefsstolen hos SE-gruppen 1. oktober.

SE-gruppen omfatter selskapene Xl-Bygg Sortland AS, Xl-Bygg Kvæfjord AS, Sortland Entreprenør AS, Se Markveien 18 AS, Se Regnskapsservice AS, Tadri AS,Harstadbygg AS, Harstadbygg Bolig AS, Byggteam Hadsel AS og Kai & Anlegg Entreprenør AS. Selskapet har også eierinteresser i flere andre bedrifter.

Denne nyheten kom først i medlemsbladet til NESO, der det er et lengre intervju med Oddbjørn Toften. Nyheten har også vært omtalt hos VOL og BLV, der sistnevnte har gjengitt mye av intervjuet.

Toften har altså ingen plan om å gå av med pensjon. -Jeg vil delta videre i utviklinga av konsernet som arbeidende styreleder i SE Gruppen, samt styremedlem i de øvrige selskapene, sier Oddbjørn Toften til Bladet Vesterålen.

Oddbjørn Toften har vært sentral i oppbyggingen av SE-gruppen AS, sammen med eierne i Jensen-familien. De samme eierne kontrollerer også Bulldozer Maskinlag AS, der Toftens eget selskap nå er største aksjonær. Det samme gjelder eiendomsselskapene Iparsell AS og Natsteinsøyra AS.

Intervjuet i bladet «Anbudet» forteller også om store planer som Toften og SE-gruppen AS har lagt for videre utvikling av eiendommer de besitter. Dette omfatter den nye bydelen i Sortland, der man tidligere fant Salgslaget og Sementvarefabrikken.

-Vi har sagt oss interessert i å kjøpe salgslagtomta. Ut til bøya eller lykta utenfor, vil vi fylle og etablere en kanal mellom øya og land. Bru over i ene enden. Båter skal kunne gå inn i kanalen og legge til ved kaiene, forteller Toften til «Anbudet».

Om Oddbjørn Toften får realisert sine tanker, kan «Natsteinsøya» dukke opp av havet om noen år, slik det mørke feltet på bildet illustrerer.

En kunstig øy vil da komme på en fylling utenfor de to eiendommene, uten at alt legges igjen. Dermed blir det en kanal som holdes åpen, slik at kontakten med havet blir bedre. På denne fyllingen vil det trolig komme boliger, butikker og kafeer. Ikke storhandel og industri. Heller ikke noe hotell.

-Dette er et stort prosjekt som krever kapital, og må tas i flere trinn. Men i løpet av ti år skal vi være kommet langt, om vi får kjøpe tomta hvor salgslaget lå. De første par millionene vil vi bruke på å skissere hvordan området kan bli, sier Toften.

Om du vil lese hele intervjuet med Oddbjørn Toften, finner du det via denne linken.