Satser mer på Børøya

Bedriftene på Børøya trenger mer plass og det er særlig Nordlaks som har store planer. Nå gir også fylket støtte til utvidelse av industriområdet som skal gi nytt areal på nærmere 130 dekar.

Ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, fylkesråd Ingelin Noresjø og direktør i Nordlaks Produkter, Roger Mosand, gjør felles innsats for å utvikle nytt industriområde (foto: NFK, Atle Nielsen).

Fylkesrådet bevilger nå 4 millioner kroner til utbygging av kommunal infrastruktur i forbindelse med utvidelse av Børøya industriområde ved Stokmarknes. Det skal tilrettelegges for mellom 100 og 130 dekar nytt næringsareal. Nordlaks, et av landets største havbrukskonsern, er en av aktørene som trenger mer plass.

Hadsel kommune har et svært aktivt og utviklingsorientert næringsliv, som planlegger for stor vekst i årene som kommer. Kommunen mangler imidlertid byggeklare næringsarealer til nye og eksisterende næringsaktører. Hadsel kommune trenger derfor å få utvidet av Børøya industriområde.

Nordlaks sitt anlegg på Børøya i Hadsel kommune er en betydelig bedrift som bidrar med stor verdiskapning og mange arbeidsplasser for lokalsamfunnet. Nordlaks planlegger nær dobling av produksjonen innen få år, som følge av utviklingskonsesjoner med mye omtalte «Havfarm». Dette vil medfører betydelig økt verdiskaping, herunder opptil 350 nye arbeidsplasser.

– Nordlaks og andre bedrifter vil trenge mer plass. Derfor går fylkesrådet inn med støtte til kommunen for å finansiere utvidelsen av industriområdet på Børøya. Målet er å sikre en videre positiv utvikling av næringslivet lokalt og i regionen, sier Ingelin Noresjø.

Hun legger til at bevilgningen gjelder første år av det treårige prosjektet, og at det vil være mulig for Hadsel kommune å søke mer midler såfremt den økonomiske situasjonen i Nordland fylkeskommune tillater det.

-Vi er svært glad for støtten fra Nordland fylke til dette viktige utviklingsprosjektet. Industriområdet på Børøya, med Nordlaks og andre bedrifter, representerer ei historisk viktig satsing i Nordland, sier ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik