Rydder for en million

En grunneier i Sortland kan risikere å få regning nær en million for opprydding som kommunen nå starter. Det er gamle bilvrak og annet «skrammel» som er hensatt «ute i marka».

Gamle bilvrak skal leveres til godkjent mottak, slå kommunen fast (illustrasjonsfoto).

Et enstemmig kommunestyre i Sortland avviste i går en klage på tidligere vedtak om å sende regning til en grunneier for opprydding.

Grunneieren har fått en hel rekke advarsler fra kommunen, gjennom flere år, men unnlatt å rett seg etter dette.

Det er gamle biler og utstyr som i hovedsak er problemet, men også uklarhet omkring oljesøl og andre kjemikalier.

I fjor ble det besluttet at kommunen skulle ta saken i egne hender og sørge for opprydding.

Da varslet man samtidig at regninga på anslagsvis 900.000 kroner ville havne hos grunneieren.

Dette ville han ikke godta, da han mener det er gjort stor innsats selv for å bedre forholdene.

Via advokat ble det sendt klage på vedtaket og dermed måtte saken behandles på nytt i kommunestyret.

Lill Kristin Johannessen var ordfører under saken i kommunestyret (foto: SK).

De politikerne som var med på det første vedtaket ble erklært inhabile i den nye behandlingen.

Dermed måtte saken formelt behandles av rådmann og kommunedirektør i Øksnes.

Deretter måtte nye politikere i Sortland stemme over klagen.

Et enstemmig kommunestyre avviste klagen, da man ikke kan se at det er kommet nye opplysninger i saken.

Dermed vil Sortland kommune leie inn folk for å starte oppryddingen.

Det betyr at grunneier trolig vil få en saftig regning når oppgjøret til slutt skal summeres.

En av de folkevalgte spurte ordfører om man er sikker på å få igjen pengene, men det kunne ingen svare på.

Uansett blir det nå gjennomført opprydding, der gamle bilvrak, metallskrammel og kjemikalier blir tatt hånd om på forsvarlig vis.