Russisk fisk via Sortland

Debatten om russiske trålere som også spionerer, har gått høyt. Faktum er at de også leverer mye fisk, og det aller meste kjøpes og selges via Vesterålen Shipping AS på Sortland.

Den russiske tråleren «Sevryba 1» ved kai på Sortland for noen år siden (arkivfoto).

Tall fra Norges råfisklag viser at det er levert 32.000 tonn fisk i norske havner så langt i år av russiske trålere.

Av dette er nær 75% torsk, men det er også mye sei, hyse og en rekke andre fiskeslag.

Verdien av denne fangsten er 665 millioner kroner.

Dette er en kraftig nedgang fra i fjor på samme tid.

Da russiske trålere hadde levert nær 49.000 tonn til en verdi av 770 millioner.

Det firmaet som i år har kjøpt det aller meste av «russer-fisken» har adresse Sortland.

Fisken kommer imidlertid ikke hit, ettersom Sortland havn er blokkert for russiske fartøy.

Vesterålen Shipping AS har kjøpt 24.300 tonn og det er 75% av det totalt kvantumet.

Nest største kjøper er Ståle Nilsen Seafood AS på Myre, som har kjøpt 3.600 tonn i år.

Dette er frossen fisk som landes ved fryseterminalene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord.

Det er de 3 eneste havnene i Norge som fortsatt er åpne for russiske skip.

I fjor kom det 9.000 tonn direkte til kai på Sortland, før blokkeringen av russiske fartøy trådte i kraft.

Da var det Eimskip AS som kjøpte denne fisken og det er Eimskip AS som eier Vesterålen Shipping as også.

Eimskips morselskap er et islandsk firma, som selger fisk til hele verden.

Det samme gjør Ståle Nilsen Seafood AS, som har Kangamiut Seafood A/S som hovedeier.

På bildet over i denne artikkelen viser vi tråleren «Sevryba 1» som tidligere har vært innom Sortland havn.

I skrivende stund ligger den ved Tromsø fryseterminal og losser fisk.

NRK har omtalt at flere russiske trålere kan ha drevet med spionasje, i tillegg til fisket.

En av disse er akkurat nå i aktivt fiske utenfor Finnmark, mens en annen er på Færøyene og leverer.

Flere andre russiske trålere er imidlertid fortsatt i lovlig og aktivt fiske utenfor Troms og Finnmark, side om side med norske fartøy.

– Vi deler viktige torskestammer med Russland i nord.

Den har vi klart å forvalte sammen med Russland og tidligere Sovjetunionen i 50 år, gjennom den kalde krigen.

Det er vi som regjering opptatt av skal fortsette. Derfor tillater vi at russiske fiskefartøy kan lande fisk.

Men vi har innsnevret mulighetene og utelukker ikke flere tiltak, sa statssekretær Eivind Vad Peterson (Ap) i Utenriksdepartementet til NRK onsdag.

Har du kommentarer til denne artikkelen kan du sende epost til red@vny.no.