Muligheter i rommet

Romindustrien som nå er under etablering på Andøy Spaceport har enorme muligheter, mener fylkespolitikerne. Nå gir man tilskudd til et nytt selskap som trekker inn mange nye element.

Linda Helen Haukland, Kjell Are Johansen og Elin Dahlseng Eide (foto. NFK/Thor-Wiggo Skille).

– Vi støtter opp om en industri som har et uendelig perspektiv, og gir i denne runden et tilskudd til Newspace North.

Vi ser enorme muligheter, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Nordland fylkeskommune har vært med på utviklingen rundt romfarten i Andøy kommune i mange tiår.

– Nå fortsettes satsingen satsningen og styrker arbeidet rundt selskapet Newspace North med et tilskudd på 600.000 kroner.

Dette gjør vi for å støtte opp om etableringen av et nasjonalt innovasjonssenter på Andøy, det sier fylkesrådsleder i Nordland Elin Dahlseng Eide.

Sammen med Andøy kommune bidrar Nordland fylkeskommune nå med penger til Newspace North.

– Satsning på romindustrien er en felles satsning, der både staten, fylkeskommunen og kommunen går aktivt inn.

Dette gir muligheter, skaper arbeidsplasser, og bygger opp under innovasjon i ei næring som har et enormt potensiale, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Etableringen av Newspace North bygger opp om Andøy som et attraktivt etableringssted for ny romindustri.

Fylkestingsrepresentant Kjell Are Johansen er svært fornøyd med at det satses fra alle offentlige aktører i Andøy kommune.

– For at vi skal lykkes med etablering av nye industriselskaper må vi samtidig utvikle Andøy som et attraktivt sted for å flytte til.

Denne industrien gir viktige kompetansearbeidsplasser til et samfunn i vekst, avslutter Kjell Are Johansen.

Newspace North er et forprosjekt i regi av SAMSKAP, Andøy kommunes omstillingsprogram for å skape nye arbeidsplasser.

Hensikten er å se på muligheter for å skape ringvirkninger ved etableringen av en oppskytningsbase i form av mer innovasjon og verdiskaping, flere arbeidsplasser og mer teknologiutvikling.

Ambisjonene for det nye innovasjonssenteret er store.

Newspace North er ventet å bidra til mange nyetableringer og flere hundre nye arbeidsplasser nasjonalt.