Prisverdig innsats

Godt og trygt miljø er viktig på arbeidsplassene. AMU-utvalget ved Hadsel videregående skole og fagskole har fått Nordland fylkeskommunes Arbeidsmiljøpris for 2020.

Frank Karlsen, Kari Helland Waage, Ted Vidar Bjerk, Marianne Aasheim, Heidi Hansen. Evy Johansen., Mona Sørensen og Janne Angelica Fredriksen-Stockers har alle grunn til å smile etter at pristildelingen ble kjent (foto: NFK/Trond Willassen).

Nordland fylkeskommune verdsetter godt og systematisk arbeidsmiljøarbeid i hele fylkeskommunen og deler årlig ut en arbeidsmiljøpris.

– Arbeidsgiver ønsker gjennom prisen å gi ros og oppmuntring til enheter som har utmerket seg med tiltak som gir positive resultater.

Det kan handle om innsats for å øke nærværet, spre glede, trivsel, øke motivasjon, fokus på mestring og kompetanse, forebygge helseskader etc. Dette er et viktig arbeid vi ønsker å løfte med en egen årlig arbeidsmiljøpris, sier fylkesrådets nestleder Svein Øien Eggesvik.

I år kom det inn gode åtte forslag til kandidater til prisen, en indikasjon på at det jobbes godt med å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø på enhetene i Nordland fylkeskommune.

Begrunnelsen for at nettopp årets vinner burde få prisen er sendt inn av Mona Sørensen. Hun skriver:

Det har vært et usedvanlig merkelig år, hvor flere har merket hvor viktig det egentlig er med velfungerende systemer. Det er på tide å hedre det langsomme, byråkratiske og demokratiske AMU-arbeidet!

Juleavslutningen kan trekkes fram som et godt eksempel, med både julekahoot, streaming av julekonkurranser og vitser.

Studierektor Frank på Stokmarknes har også hatt rollen som vår egen Espen Nakstad. Nøkternt, men med en god dose humor, har han kalt inn og informert om koronanivåer og regler sammen med rektor. At kommunikasjonen har vært så klar, men samtidig så åpen for involvering av de ansatte er forbilledlig.

I tillegg har HVGS vært gjennom en tøff prosess i nedskjæringer av klasser og ressurser. På grunn av godt personalplanarbeid ble det likevel få oppsigelser. På grunn av HTV Heidi og Rune og HVO Mona og Teds involvering i prosessene, er det tillit blant de ansatte til at avgjørelsene som tas er godt begrunnet og drøftet. Dette er kanskje det som er det mest avgjørende for at arbeidsmiljøet til tross for utfordrende tider er godt og at kontorfellesskapene finner glede i å være sammen, når vi kan.

I år bør altså arbeidsmiljøprisen gå til systematisk, skjematisk og byråkratisk enhet, som har alt å si for arbeidsmiljøet – for arbeidsmiljø handler om mer enn vaffelfredag.

Prisen består av en premie på kr 20 000,- og et diplom, og delt ut av Svein Øien Eggesvik og fylkeshovedverneombud Sturla Storvand.