Øyelegen tiltalt

Politiet har tatt ut tiltale mot øyelegen i Narvik som skal ha tatt overpris hos pasientene og drevet en uforsvarlig praksis. Øyelegen ble i vår fratatt lisensen og klinikken er nedlagt.

Øyeklinikken i Narvik behandlet flere pasienter enn alle øyelegene ved Rikshospitalet til sammen (arkivfoto).

Etter en langvarig etterforskning har Nordland politidistrikt besluttet å ta ut tiltale mot øyelege Jens Kratholm. Tiltalen gjelder bedrageri mot flere tusen pasienter, opplyser politiadvokat Trond Lakselvhaug i Nordland politidistrikt.

I oktober 2017 anmeldte Helse Nord RHF øyelegen for mistanke om bedrageri av en rekke pasienter over en femårsperiode. I ettertid ble siktelsen utvidet til å omhandle alle pasienter Kratholm har behandlet.

Tiltalen omfatter derfor nå hele 32.000 enkeltstående bedragerier og har et omfang på ca 12 millioner kroner. Tiltalen gjelder at øyelegen har tatt seg bedre betalt hos pasientene enn han hadde adgang til.

Kratholms advokat, Tor Strand, mener det er dristig av politiet å fremme en slik anklage. -All betaling han har tatt fra pasientene er i henhold til forskriften, sier advokaten i en kommentar til NRK.

Øyelegen mistet lisensen i juni, etter at Helsetilsynet hadde funnet ham uegnet til å utøve legeyrket og at behandlingen han utførte var uforsvarlig.

Kratholm skal blant annet ha operert 290 pasienter i januar 2019, mens han for hele året var satt opp av Helse Nord til å ta 500 slike operasjoner. Øyelegen har hatt 170.000 konsultasjoner siden 1997 og ha utført 15.000 grå-stær-operasjoner.

Øyeklinikken i Narvik har enkelte år alene operert flere pasienter enn alle øyelegene på Rikshospitalet til sammen. Kratholm selv sier at dette ble gjort fordi det er helt sprengt kapasitet på øyeleger i Nord-Norge.

Tiltalen som politiet i Nordland nå reiser, dreier seg om det rent økonomiske forholdet mellom øyelegen og pasientene, altså ikke det faglige og behandlingene.

Flere pasienter som hadde vært til operasjon for grå stær i Narvik, fikk i februar 2019 etterfølgende betennelser og måtte til behandling ved UNN i Tromsø. Da gikk alarmen for fullt innen Helse Nord og øyelege Kratholm ble senere fratatt lisensen.

Firmaet Øyeklinikken i Narvik AS hadde 12-13 millioner i årsomsetning flere år. De ansatte fikk hver sin Tesla som firmabil og klinikken eide på det meste 6 slike biler, ifølge artikkel hos NRK.

Øyelege Jens Kratholm ble derfor på folkemunne gjerne kalt «Turbo-Jens», noe som både henviste til bilene, men også til hvilket arbeidstempo han hadde på jobb. Han jobbet gjerne både ettermiddager, lørdager og søndager for å ta unna køen av pasienter.

Dette resulterte i flere klagesaker over flere år, der en del pasienter fikk alvorlige skader og bivirkninger etter behandling hos øyelegen i Narvik. Først i 2019 ble lisensen varslet inndratt og klinikken ble stengt våren 2020.