Ekstra til kommunen

Bø og Øksnes kommune får ekstra bevilgning fra Stortinget for tiltak mot ledighet under koronaen. Øksnes får en halv million, mens Bø tilgodesees med 290.000 kroner.

Stortinget bevilger 250 millioner kroner, slik at kommunene kan kompensere lokalt næringsliv som rammes hardt av pandemien.

Noen kommuner er hardere rammet av pandemien enn andre, fordi lokale smitteutbrudd krever strenge tiltak som rammer næringslivet.

− Jeg er glad for at det er bred enighet i Stortinget om dette tiltaket. Nå er det opp til kommunene å benytte midlene til beste for lokalt næringsliv som sliter under pandemien, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Midlene utbetales før jul og fordeles til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Dette vil være et bidrag slik at kommunene kan støtte lokalt næringsliv som er sterkt rammet av omfattende lokale smitteverntiltak.

−Det er viktig for regjeringen å gi kommunene som er sterkest berørt av pandemien midler, slik at de kan kompensere lokalt næringsliv som rammes av pandemien og lokale smitteverntiltak, sier næringsminister Iselin Nybø.