Full frifinnelse

«Truls-saken» er ferdig behandlet i Vesterålen tingrett og i dag kom dommen med full frifinnelse av tiltalte. Han dømmes for besittelse av narkotika, men har alt sonet ferdig dette.

Etter et besøk på puben i Skipnes sommeren 2018, forsvant 23 år gamle Truls Johansen på hjemtur til Myre i sin småbåt  (arkivfoto).

Sommeren 2018 forsvant Truls Johansen på havet i Øksnes vestbygd og det ble gjennomført mange leteaksjoner, både i regi av politiet og etter stort lokalt engasjement av folket i Øksnes. Truls ble imidlertid aldri funnet.

Den personen som var sammen med ham i småbåten den skjebnesvangre natta ble først anklaget for «drap» og senere for «å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand». Anklagen om drap ble raskt frafalt av politiet.

Mannen ble likevel etterforsket og tiltalt for flere lovbrudd, både i sammenheng med forsvinningen og andre tilknyttede forhold.

Nå er altså dommen kommet fra Vesterålen tingrett, der både fagdommer og de to lekdommerne er enige i konklusjonen. Tiltalte kan ikke dømmes for det som skjedde, slik bevis og resultat av etterforskning viser.

– Det forhold at tiltalte ble sammen med Johansen og at han undervegs overtok styringen av båten, er ikke tilstrekkelig til å etablere en omsorgsplikt, slår tingretten fast, med henvisning til en annen sak som ble drøftet i Høyesterett.

– Det forhold at Johansen hadde fått en tablett Rivotril hos tiltalte den natten, kan sammenlignes med at han hadde spandert en runde i baren. Det oppstår ingen omsorgsplikt av den grunn, påpeker tingretten.

– Det er forklart at Johansen var klart synlig beruset da han forlot Skipnes. Han ble forsøkt overtalt til å bli der natten over, men det var ingen av de tilstedeværende som hadde forsøkt å hindre ham i å kjøre bort med båten sin. Det konkluderes med at tiltalte ikke hadde omsorgsplikt for Johansen, skriver tingretten i sin ferske dom.

Samlet sett er det altså full frifinnelse av tiltalte i forbindelse med at Truls Johansen havnet i sjøen og druknet, et sted på sjøen i Øksnes vestbygd. Tiltalte hadde ikke «omsorgsplikt» slik det er definert i loven og dermed ikke noe lovbrudd.

På den annen side er tiltalte dømt for et par mindre alvorlige forhold. Han tok med seg en pistol i ryggsekken inn på Skipnes-puben og han oppbevarte en betydelig mengde tabletter med narkotisk virkning.

For disse forholdene ble han dømt til fengsel i 60 dager, men ettersom han allerede har sittet i varetekt i 59 dager mens etterforskningen stod på i innledende fase, så har altså tiltalte allerede sonet straffen.

Et erstatningskrav fra foreldrene til Truls Johansen ble på bakgrunn av dommen ellers avvist av Vesterålen tingrett, ettersom tiltalte ikke ble funnet skyldig i selve saken om forsvinningen og omsorgsplikten.

Tiltalte har selv stått frem i media og hevdet sin uskyldig ved et navngitt intervju hos nettavisen VOL, og derfor er det kjent lokalt at navnet hans er Øyvind Larsen. Larsen hevdet i intervjuet at han følte en sterk anklage i lokalmiljøet om at han var skyldig i forsvinningen til Truls, noe han tok avstand fra da også.

Nå har altså Vesterålen tingrett slått fast at det ikke skjedde noen lovbrudd da Truls Johansen forsvant på havet den ulykkelige fredagsnatta i 2018.

Om dommen blir anket av politiet og påtalemakten er ikke avklart enda. Tiltalte Øyvind Larsen vil neppe anke, ettersom han vant frem med sitt syn og retten ikke fant noen lovbrudd som kunne lastes ham.