Omkamp om sykehusene

Helseminister Ingvild Kjerkol ber Helse Nord regne en gang til om det er nødvendig å kutte i tilbudene i Lofoten og Narvik. Regjeringen vil tilføre mer penger for å sikre akuttberedskapen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (foto: videoklipp HOD).

– Det går ikke an for meg å holde en sykehustale uten å si noen ting om utfordringene som Helse Nord står i, og som har preget mye av helsedebatten i det siste.

Utfordringene er godt kjent, påpekte helseminister Ingvild Kjerkol i sin tale i dag om status for Helse-Norge.

30.000 pasienter venter på behandling i Nord-Norge. Antall fristbrudd øker.

Man når ikke målene i pakkeforløp for kreft og kostnadene for innleie er alt for høyt.

– Oppdraget som ble gitt i 2022 har satt i gang en stor debatt og mange følelser.

Det er naturlig. Akutt- og fødetilbud handler om tryggheten.

Når vi nå varsler å legge om finansieringen til alle sykehusene, så vil det selvsagt bidra i prosessen i nord, sa Kjerkol.

Bedre finansiering vil bidra til å smøre en helt nødvendig endring av tjenestene i den nordlige landsdelen.

Samtidig ser man at situasjonen med beredskap og sikkerhet er i endring.

– Vi vil starte med å se på situasjonen for sykehuset i Narvik.

Det skal komme på plass en løsning for finansiering her for å dekke forsvarets behov, påpekte helseministeren.

– Vi vil be Helse Nord gjøre ytterligere beregninger knyttet til tilbudene i Narvik og i Lofoten, for så å komme tilbake til dette allerede i revidert nasjonalbudsjett.

Det vil si at akutt-tilbudet i Narvik og Lofoten ikke svekkes, sier Ingvild Kjerkol.

Dagens tale fra helseministeren er altså helt klare nye signaler til styret i Helse Nord.

De må nå se på sine planer helt på nytt.

Samtidig gikk flagget til topps både på Leknes og i Narvik, der man nå altså unngår kutt i akutt- og fødetilbud.

Kjerkol påpekte at Helse Nord likevel må fortsette å vise lederskap, for å gi et best mulig helsetilbud innenfor gitte rammer.

Helseministeren varsler ellers styrket innsats og bedre økonomi for sykehusene over hele landet.

Fødetilbudet over hele landet skal ikke kuttes i forhold til dagens situasjon.

Ventetidene skal ned, innsatsen på psykisk helse og rus skal forsterkes og det skal tas store grep i sykehusøkonomien framover.

Det var hovedbudskapene da Ingvild Kjerkol i dag holdt sin årlige sykeshustale.

– Sykehusene får i år tydelige krav om å prioritere psykisk helse og å få ned ventetidene.

Vi må tråkke på gassen for å sikre riktig behandling til rett tid i alle ledd i helsetjenesten.

Det er også grunnen til at jeg i dag varslet at regjeringen vil gjøre store grep i sykehusfinansieringen.

Det er nødvendig for å gi bedre rammebetingelser og øke forutsigbarheten, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.