Nytt skip til Kystvakta

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth døpte i dag «KV Bjørnøya», som er det andre av tre nye skip i «Jan Mayen-klassen» for Kystvakta. Her bruker forsvaret 7 milliarder på fornyelsen.

Splitter nye KV Bjørnøya for klar for innsats i kystvakta (foto: Forsvaret).

I fjor utførte Kystvakta over 3.000 oppdrag, både militære og sivile. Blant annet nær 700 oppdrag til støtte for Politiet, og like mange til støtte for Kystverket.

Nå fornyes flåten med skip som har meget gode sjøgående egenskaper, og kan klare seg på sjøen i åtte uker uten etterforsyning av drivstoff og proviant.

– Dette er en stor dag for havnasjonen Norge.

KV Bjørnøya vil sammen med søsterskipene gi styrket evne til myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse i norske havområder, sier sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Oliver Berdal.

– Jan Mayen-klassen er topp moderne kystvaktfartøyer skreddersydd for å operere i verdens mest krevende havområder.

Fartøyene er utrustet for en rekke ulike oppdrag.

Det er et stort og viktig løft for totalberedskapen når Sjøforsvaret i dag tar over KV Bjørnøya, sier kontreadmiralen.

Dåpen ble gjennomført ved verftet Vard Langsten i Tomrefjord (foto: Helene Synes / Forsvaret).

– Norge er et lite land i verden, men en stormakt på havet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

– Det er avgjørende at vi har god kontroll og beredskap i egne havområder.

Kystvakten gjør en viktig jobb med å overvåke norske farvann.

De har et nært og godt samarbeid med fiskerimyndighetene og bidrar til at vi har best mulig kontroll med ressursene som tas ut av havet.

Det nye kystvaktfartøyet vil styrke Norges evne til å holde oversikt, beredskap og kontroll i våre farvann, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

De tre nye kystvaktfartøyene, KV Jan Mayen, KV Bjørnøya og KV Hopen, er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge.

Fartøyene skal erstatte tre fartøy i Nordkapp-klassen som ble bygget på 1980-tallet.

De nye kystvaktfartøyene bygges av Vard Group og har en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner.

Jan Mayen-klassen har en lengde på 136,4 meter og er dermed 31 meter lengre en Nordkapp-klassen.

Fartøyene har lugarkapasitet til over 100 personer.

Når alle de nye fartøyene er mottatt vil Kystvakten ha en fartøysstruktur på 15 fartøy.

Hovedkvarteret for Kystvakten og ledelsen holder til på Sortland i Vesterålen, hvor det har vært kystvaktbase siden 1982.

Kystvakten drives og bemannes av om lag 900 vernepliktige, lærlinger, spesialister, offiserer og sivilt ansatte.