Nytt senter på Myre

Planer er nå lagt for «Handelsparken Myre» med butikkene Coop Extra og XL-bygg. Senteret blir på nær 5.800 kvadratmeter og vil ligge ved innkjøringen som nabo til Esso-stasjonen.

Øverste del av bildet viser fasaden mot sørvest, altså mot Storgata, mens nedre del av bildet viser en del av fasaden mot nordvest og Esso-stasjonen (skisse: Øksnes Entreprenør as/Odin Prosjektering).

Skissene som er sendt til Øksnes kommune viser nybygget, der logoene til XL-bygg og Extra tydelig fremgår på veggene. ØE skriver imidlertid at det ikke er inngått bindende avtale om leietakere for bygget, men det fremgår også at man har konkrete interessenter.

Tomta som nå tenkes utbygget eies av Øksnes Entreprenør AS og ble kjøpt for en million litt tilbake i tid. For et år siden ble det også kjent av Myre Trelast og Byggtorget vil gå sammen med Øksnes Entreprenør for å starte opp en ny stor byggevare på stedet.

Siden har det vært litt stille, men nå er det altså sendt plantegninger til Øksnes kommune. Her fremgår det altså at man nå tenker å sette opp et ganske stort bygg, på til sammen 5.770 kvadratmeter. Dette skal gi plass til mer enn en stor byggevare.

Her er det altså konkrete planer om en ny dagligvarebutikk. Både på Sortland og Melbu har man allerede Extra-butikker, mens man snart får et nybygg for dette også på Stokmarknes. Coop har i dag en Prix på Myre, men denne kan altså bli forvandlet til en Extra om ikke lenge.

Dette vil uansett bety skjerpet konkurranse om kundene både innen dagligvarer og bygningsartikler. Konkurransen er allerede tøff både lokalt på Myre, men også i hele Vesterålen, ettersom disse varegruppene allerede er meget godt dekket.

Situasjonsplanen er skissert som bildet her viser, hvor nybygget har fått rødt tak. Det blir felles innkjørsel fra Storgata, til venstre i bildet (skisse: Øksnes Entreprenør As).

Utbyggingen vil ikke gi noen netto trafikkøkning på tomta og nærliggende veier, mener tiltakshaverne. Det er gjort beregninger som baserer seg på at det som nå er Byggtorget, vil legges ned når det flyttes til nye lokaler.

Tomta er på ca 12 mål og når nybygget er ferdig har man fortsatt 6.000 kvadrat til parkering og trafikkareal utendørs. Likevel betyr dette at man bryter en magisk grense på 40% utnyttelse av tomta, og må ha en dispensasjon for dette hos Øksnes kommune.

-Det er ikke pr i dag inngått endelig avtaler med leietakere. Om vi antar de som er tiltenkt som leietakere, så anslås det at det betyr ca 50 arbeidsplasser i Handelsparken, skriver Frank Robert Skogli i Øksnes Entreprenør AS.

Prosjektet ble altså delvis kjent for et år siden, og da uttalte partene seg positivt om planen. – Den nye etableringen innenfor kjeden XL-bygg skal møte forventninger til eksisterende og nye kunder. Dette er en helt nødvendig satsing, sa eier og daglig leder Einar Knudsen i Myre Trelast til Bladet Vesterålen.

-Kundene vil møte en helt ny butikk med det mest moderne i presentasjon av varer som XL-bygg har å by på. Dette blir et stort og spennende løft for meg og mine medarbeidere, sier Knudsen.