Nytt do i Lofoten

Et nytt toalett for veifarende er åpnet i Lofoten. Bygget er særpreget, men blir neppe noen attraksjon som de ikoniske veitoalettene på Senja og Andøya er blitt.

Nytt flott toalettanlegg er åpnet i Lofoten (foto: Statens vegvesen/Hugo Fagermo).

Moskenes fergeleie har stor trafikk og tidvis lang ventetid på neste avgang til Bodø. Nå har Statens vegvesen i regi av Nasjonale turistveger åpnet venterom og toalettanlegg.

Det er gitt finansielt bidrag fra Nordland fylkeskommune for å gi stedet et nytt servicebygg med venterom og fem toaletter, inkludert et handikaptoalett.

Anlegget er utført som en enkel paviljong med panoramautsikt mot innseilingen

Håkon Aasarød fra Vardehaugen arkitekter forteller om et nokså enkelt prosjekt, med et stort «svevende» tak som hviler på to betongkrybber.

– Taket, som også strekker seg over uteområdet rundt bygget, er utformet som en lampeskjerm. Dette vil fungere som et lyspunkt ytterst på kaikanten og blir godt synlig ved innseilingen også i mørketiden, forteller partner og arkitekt Aasarød.

Ordfører Lillian Rasmussen i Moskenes kommune står for den offisielle åpningen av servicebygget og mener innfallsporten til vestre Lofoten nå fått et stort estetisk løft.

– Vi er en sterk reiselivsregion, og gode opplevelser for reisende er viktig for omdømmebygging. I  tillegg skal det fungere for lokalbefolkningen som reiser også i årstider med variable væreforhold, sier ordfører Rasmussen.

– Det er flott å kunne se området i all slags vær som følge av bruk av store glassflater, legger hun til.

Daglig leder Line Samuelsen på Destinasjon Lofoten mener at tilrettelegging og utbygging av fellesgoder har vært en økende utfordring i Lofoten.

– Nasjonale turistveger og de prosjekter som er gjennomført, blant annet på Moskenes, medvirker til en bedre tilrettelegging og en merverdi i arkitektur, sier Samuelsen.

Arkitekt for prosjektet har vært Vardehaugen AS. Bygget er reist av Lofoten Entreprenør, mens det formelt er Statens vegvesen som er byggherre.