Nye strømmålere til 50 millioner

-Nettleien for våre kunder i Vesterålen vil øke fremover. Hvor mye vet vi ikke, men det blir betydelig. Noe av årsaken er kravet om nye strømmålere, som vil koste ca 50 millioner, sier adm.direktør Halvard Pettersen i Vesterålskraft.

HalvardPettersenVK

Vesterålskraft må snart skifte alle strømmålere, sier direktør Halvard Pettersen.

-At folk synes nettleien er blitt høy, i forhold til strømprisen, har nok delvis sin årsak i at prisen pr kilowatt strøm er blitt så lav. Når man nå betaler under 25 øre/kW så blir forbruksprisen lavere enn nettleien, sier Pettersen til Vesterålnytt. Kraftselskapet eier og driver linjenettet i Sortland, Øksnes og Bø. Nettleien til husholdning ligger nå på ca 35 øre/kW.

-Nettleien sender vi regning på til alle strømkunder i vårt område, uansett hvor man ellers kjøper strømmen. Det er et klart skille mellom de fysiske linjene, som vi eier, og leveransen av strøm gjennom disse. Vesterålskraft Nett as har krav om å vedlikeholde og fornye strømnettet her.

Nå er det også kommet krav om at alle strømmålere skal skiftes ut innen utgangen av 2018. Vi begynner test av utskriftingen utpå høsten i år, men det blir ikke før neste år vi setter inn støtet på dette prosjektet. Vesterålskraft kjøper inn nye AMS-målere for 50 millioner. Disse pengene må vi dekke opp og dermed må nettleien nødvendigvis økes, sier Halvard Pettersen.

AMS-målerne skal være fremtidens strømmålere, med svært avanserte funksjoner. Både for avlesing og styring av forbruket. Om man selv investerer i solceller eller vindmøller, og monterer disse i egen hage, kan måleren faktisk også se om du bruker eller produserer strøm. Har du mange solceller, kan det dermed bli inntekter av dette.

Lokale elektrikere

Vesterålskraft har ikke nok folk å gjøre målerbyttene selv, og har derfor inngått avtale med Ringerikskraft. De skal forestå hele prosjektet. Trolig vil de igjen benytte lokale elektrofirma, slik at det blir en elektriker bosatt i Vesterålen som banker på, når måleren skal skiftes.

-Dette er en stor jobb og vi har mer enn nok av andre oppgaver å løse. Våre 65 ansatte må fortsette oppgradering av linjenettet i området. Mange stolper og kabler er 40-50 år gamle, og må skiftes ut på grunn av slitasje og krav om øket kapasitet, sier Pettersen.

Nye elbiler setter også helt spesielle krav til strømnettet, og dette må man ta høyde for fremover. Ladestasjoner må bygges, men mange vil nok også ha behov for å lade hjemme. Da må dette kunne styres til perioder da nettet ellers ikke er så hardt belastet.

Ikke utbytte

Tidligere ble alle inntekter i gamle ”Kraftlaget” brukt direkte til å styrke selskapet og investere i linjenettet. De senere år har politikerne i Bø, Øksnes og Sortland tatt ut store beløp i utbytte. Det kan man neppe regne med å gjøre igjen i nær fremtid.

-Både i 2014 og 2015 hadde vi stormer i Vesterålen som kostet oss dyrt. Vi har også etterslep på oppgradering av linjenettet, selv om vi har gjort mye de seneste årene. Det vil koste betydelige summer å møte behovene fremover. På toppen av dette kommer nye krav og regler vi må følge, som vi nå ser med skrifte av målerne.

Regnskapsresultatet for 2015 blir ikke spesielt bra, på bakgrunn av det jeg her har nevnt, sier direktør Halvard Pettersen i Vesterålskraft. Dette betyr at regningen for nettleie vil øke, samtidig som Vesterålskraft neppe vil ha disponible midler til utbytte for eierne.