Ny topp hos Holmøy

Eidsfjord Sjøfarm AS er oppdrettselskapet i Holmøy-konsernet. Rekordhøye lakspriser i fjor bidro til en ny topp i både omsetning og overskudd, med nær 300 millioner i netto.

Sildpollneset i Eidsfjorden er eid av Holmøy-konsernet. Eidsfjord Sjøfarm AS satte i fjor rekord i både produksjon og nettoresultat for lakseoppdrettet (arkivfoto).

Norske oppdrettere hadde vansker med å mette markedet med laks i fjor, og dermed steg prisene til stadig nye rekorder på verdensmarkedet. Nå viser dette seg også i regnskapene og Eidsfjord Sjøfarm AS er intet unntak. Ny rekord i både salg og overskudd for 2016.

Salgsinntektene for Eidsfjord Sjøfarm AS økte med 45% i fjor i forhold til året før. Dermed nådde selskapet 846 millioner kroner i omsetning. Går vi 5 år tilbake var tilsvarende tall 232 millioner, så her snakker vi om en voldsom vekst.

Kostnadene økte ikke noe særlig, og dermed ble det selvsagt et rekordstort resultat for selskapet. Nær 300 millioner på bunnlinjen betyr at hver 3. krone fra omsetningen ble overskudd. Selskapet er eid med ca 98% av Holmøy Holding AS, mens to ansatte har et par prosent av aksjene.

Overskuddet er ført videre inn i morselskapet, slik at det er Holmøy Holding AS som nå nyter godt av de rekordhøye lakseprisene. Eidsfjord Sjøfarm AS har 11 konsesjoner på laksoppdrett og disse er lokalisert i Sortland, Hadsel, Øksnes, Torsken, Skjervøy og Nordreisa.

Laksen blir produsert av Eidsfjord Sjøfarm AS, mens den videreselges gjennom søsterselskapet Prestfjord Seafood AS. Også dette selskapet satte ny rekord i omsetning i fjor og passerte milliarden med god margin. 1.267 millioner kroner ble omsetningen for Prestfjord Seafood AS. Dette selskapet er heleid av Prestfjord AS, som satt igjen med 55 millioner på bunnlinjen. Dette selskapet er eid med 84% av Holmøy Holding AS.

Morselskapet i konsernet, Holmøy Holding AS, har foreløpig ikke sluppet sine regnskapstall offentlig. Det vil imidlertid overraske stort om det ikke blir pene tall der også, etter et år med rekordhøye laksepriser.