Ny pris på Myre-basseng

Omkring 17. mai skal det nye bassenget på Myre, Øksnesbadet, kunne tas i bruk. Prislappen øker imidlertid fortsatt og er nå kommet opp i vel 137,5 millioner kroner.

Svømmeferdigheter er viktig, og Myre får nå nytt basseng (ill.foto).

Det var i januar 2022 at politikerne i Øksnes bestemte seg for å bygge et nytt basseng til kommunens innbyggere.

Prislappen var da 126 millioner kroner, som ble satt etter lang tids vurdering og planlegging.

Et år senere var kostnadene øket med 10 millioner og man fryktet allerede da at dette ikke ville bli sluttsummen.

Nå er det kommet et par justeringer til, slik at prislappen for øyeblikket er 137,5 millioner kroner.

Dette skal lokalpolitikerne i Øksnes si OK til på sitt møte førstkommende torsdag.

Prosjektet har møtt en rekke kostnadsdrivende utfordringer, som har gitt en økning på nær 9%.

Forhold rundt prisstigning er ennå ikke avklart og det kan gi et kraftig hopp i sluttsummen.

Entreprenøren mener at det er kommet 4 millioner kroner i uforutsett prisstigning, som kommunen må ta på sin regning.

Fra ledelsen i Øksnes kommune har det vært stort fokus på å kjøre prosjektet stramt.

Man har ikke bestilt kvalitetshevninger som ikke ansees som avgjørende, uten at dette har vært nødvendig for fremtidige driftskostnader.

Dette er særdeles viktig for at ikke kostnadene skal øke ytterligere.

Blant annet har man sagt nei takk til økt omfang av flis på vegger og økt bruk av tre-materialer.

Nevnte kvalitetshevning ville koste omkring 250.000 kroner.

Man har imidlertid sett det som nødvendig å gjøre noen kvalitetshevninger for å spare driftskostnader i fremtiden.

Dette gjelder særlig billettsystemet, der vurdering av driftskostnader opp mot investeringskostnader har vært viktig.

Bare billettsystemet koster omkring en halv million i innkjøp.

Innafor rammen av dette prosjektet så vil man få et svært bra bassengtilbud til innbyggerne og skoleelevene i Øksnes kommune.