Kun Sortland følger opp

Vesterålens 5 kommuner vil ikke ta imot så mange flyktninger i år som staten ber om. Kun Sortland følger opp og tar de 210 som er tildelt. Både Hadsel og Bø halverer sitt antall.

Arbeids- inkluderingsminister Tonje Brenna (foto: Simen Gald/AID).

– Norske kommuner viser et enestående engasjement og vilje til å bosette for tredje året på rad, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Samtidig begynner det å bli fullt, og flere kommuner melder at de er under press.

Lokalt i Vesterålen slår dette kraftig ut ved at mottaket blir redusert fra det ønskede tallet 615, til mer nøkterne 440.

Hadsel halverer antall flyktninger fra 170 til 80.

Bø kutter også halvparten av det IMDI spør om, og reduserer fra 50 til kun 25.

Andøy kutter fra 95 til 55, mens Øksnes setter ned tallet fra 90 til 70.

Kun Sortland følger opp ønsket fra staten og vil trolig få 210 nye innbyggere i år.

Da politikerne behandlet saken i januar så man en del utfordringer, men også muligheter.

Økningen av bosetting av flyktninger i Sortland er også en mulighet til å finne manglende arbeidskraft og kompetanse til næringsliv og offentlig sektor.

Sortland vil sette ned en egen arbeidsgruppe for å se på spørsmålene her.

Man vil kartlegge hvilke tiltak som kan iverksettes for å omdanne og tilpasse flyktningenes kompetanse til regionens arbeidsliv.

Sortland vil også i samarbeid med frivilligheten se på mulighet for å etablere en «flyktningvenn»-ordning, samt andre fellesarenaer og møtepunkter.

Så langt i år har 23 flyktninger ankommet Sortland, og 17 nye er på vei.

I nabokommunen Hadsel er 19 ankommet, mens 32 er på vei.

Andøy har fått 14 nye innbyggere, mens 8 er kommet til Bø. Ingen er ankommet Øksnes så langt i år, men 20 er på vei.

Norske kommuner har så langt vedtatt å bosette nær 19.000 flyktninger i 2024, men fortsatt har ikke alle svart.

Staten håper å finne 37.000 plasser i år, for å dekke forventet behov.

Det er gjort innstramminger for å få ned antall flyktninger til Norge.

– Regjeringen har iverksatt flere innstrammingstiltak for at vi fortsatt skal ha kontroll på innvandringen og integreringen i Norge.

Ankomstene siden nyttår er om lag 40 prosent lavere enn på samme periode i fjor.

Det kan tyde på at tiltakene allerede har hatt effekt, sier Tonje Brenna.

Flyktninger som kommer til Norge, må forvente å bo lenger i mottak dersom det kommer mange også i 2024.

– Tilstrekkelig antall bosettingsplasser er viktig for rask bosetting og oppstart av integreringsprosessen i en kommune.

Det er positivt at kommunene fortsatt viser bosettingsvilje.

Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid med landets kommuner for å løse oppgavene som vi har foran oss i 2024, sier direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).