Ny klinikk for psykolog

Sortland får ny privat klinikk for hudlege til høsten og senere kan det også komme en privat klinikk med psykolog. Dette er et ledd i Helse Nords plan for å komme nærmere pasientene.

-Sortland er et aktuelt sted for ny privatklinikk med psykolog, forteller Jan Eskil Severinsen i Helse Nord RHF sin kommunikasjonsavdeling.

Det er Helse Nord RHF som har bestemt at det skal opprettes 7 private psykolog-klinikker rundt i landsdelen. Dette blir altså private kontor, der psykologen driver sin praksis i samarbeid med Helse Nord og får dekket mye av kostnadene med tilskudd.

En av de nye klinikken blir lagt til Vesterålen. Her mener man at Sortland eller Stokmarknes er naturlige stedsvalg. Hvilket sted som blir valgt, vil trolig avgjøres av den som får den lokale tildelingen for Vesterålen.

Fra før er det kjent at lege Øyvind Bremnes skal åpne hudklinikk på Sortland fra høsten av. Det blir i de tidligere lokalene til turistinformasjonen i Kjøpmannsgata, der man nå har registrert selskapet Lofoten og Vesterålen Hudlegesenter AS. Også denne blir drevet i samarbeid med Helse Nord.

Nå kan det også komme et nytt tilbud, meg psykolog i egen «privat klinikk». -Sortland kommune har selv to psykologer ansatt i den kommunale helsetjenesten. En som jobber i «rådhus II» og en som jobber i avdeling for psykisk helse og rus, opplyser avd.leder Olav Fenes i Sortland kommune.

Helse Nord RHF ønsker ellers slike spesialister lokalisert med 2 hjemler på Helgeland, gjerne i Mosjøen og Sandnessjøen. Lenger nord blir det bare en hjemmel i Lofoten, der konkurransen står mellom Svolvær og Leknes. Tromsø peker seg ut ved at psykologen skal ligge i byen, mens det i Finnmark blir 2 psykologer, som kan få kontor i Vadsø, Kirkenes eller Alta.

Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjoner, der personlig egnethet tillegges særlig vekt. Helse Nord tar derfor forbehold for at kvalifikasjoner kan overstyre hensynet til stedsvalg innenfor de enkelte fylkene.

Driftstilskuddet for en 100 % avtale tilsvarer for tiden kr. 527.880,- per år. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Norsk Psykologforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Driftsavtalene opprettes som ledd i omstillingen av «Raskere tilbake-ordningen». Det vil bli stilt krav til at deler av praksisen brukes til pasienter med lette eller moderate psykiske lidelser med fokus på å forebygge frafall fra utdanning og arbeid, forebygge sykemelding og tilbakeføring til arbeidslivet.

Helse Nord søker spesialister innen klinisk voksenpsykologi med bred allmennpsykiatrisk erfaring, herunder utredning, diagnostikk og behandling. Psykologen må ha interesse for tverrfaglig samarbeid, hvor målet er å bistå pasienter til å komme tilbake i arbeid og forhindre unødig langvarige sykefravær. Målgruppen er pasienter med psykiske vansker.

Psykologen skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste. Søker må ha evne og vilje til å inngå i et nært samarbeid med relevant helseforetak/DPS og andre relevante samarbeidspartnere for god koordinering av pasientforløpet og kort ventetid. Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Visjon er «Helse i nord der vi bor» vil man utvikle verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen.

Helse Nord RHF har ca. 93 avtaler med private spesialister med driftsavtale. Avtalene utgjør om lag 75 årsverk. Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal: delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen, rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler, prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder.