Ny base og 8 boliger

Planene om videre utbygging på Myre ved Elvelund omsorgsboliger begynner å ta form. Nå skal det komme 8 nye leiligheter og base for hjemmebaserte tjenester i nybygget til 72 millioner.

Slik vil nybygget trolig se ut når det er klart, med 8 leiligheter og base for de ansatte i hjemmebaserte tjenester i Øksnes (foto: Norconsult).

Før jul i fjor kunne man ta i bruk første byggetrinn ved Elvelund omsorgsenter i Myre sentrum, med 8 leiligheter som har heldøgns bemanning av helsepersonell. Allerede da hadde man begynt å tenke på neste byggetrinn, og nå blir dette konkretisert.

Netto kostnad for Øksnes kommune blir 43,6 millioner kroner, mens det totale budsjettet for prosjektet er på nær 72 millioner. Momsen kan trekkes ifra, da dette er kommunale omsorgsboliger, og dessuten får kommunen 13,8 millioner i tilskudd fra staten.

I første etasje på nybygget er det planlagt 8 omsorgsleiligheter med fellestue, dagsenter, verksted, lager og varemottak for hjelpemiddeltekniker. Her kommer det dessuten uteplasser og boder, lagerom, heis og teknisk rom.

I andre etasje er det planlagt lokaler for hjemmebaserte tjenester. Her blir også kontorer for enhetsleder, fagansvarlige, merkantilt personell, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddeltekniker, demensteam, kreftsykepleier og vaktmester. Garderober med wc og dusj, 2 møterom, trimrom for fysioterapeut og kantine med kjøkken.

Bygget vil ellers inneholde en rekke andre rom, som kontor for skriving av rapporter og arbeidslister, lager og arkiv, samt en rekke teknisk rom som har sammenheng med den daglige driften.

Utvendig må det settes av plass til parkering for 35 ansatte i hjemmetjenesten og det skal bygges carport for kommunens tjenestebiler med plass til 25 biler. I forbindelse med prosjekteringsarbeidet må det avsettes plass til parkering av mopedbiler og elektriske rullestoler.

Omsorgsleilighetene blir på ca 55 kvadrat areal med eget soverom, stue/kjøkken, bad, entre med plass for skyvegarderobe og egen luftebalkong. I tilknytning til leilighetene blir det en egen fellesstue på 43 kvadrat, som blir til bruk for beboerne. Byggets første etasje har dagsenter for alle beboerne i Elvelund 1 og 2, og skal også kunne benyttes av personer som ikke bor i Elvelund.

Elvelund 2 med 8 omsorgsboliger, dagsenter og administrasjon for hjemmetjenestene vil bidra til at beboerne har god tilgang på sentrumsnære tjenester. Ansatte vil ha nærhet til beboerne innenfor hjemmebaserte tjenester, og alle ansatte innen hjemmebaserte tjenester blir samlokalisert.

Denne saken skal opp til behandling nå i hovedutvalget for helse og sosiale tjenester i Øksnes kommune. Senere skal saken også opp i Øksnes kommunestyre, der man vil fatte vedtak om eventuelt å realisere prosjektet. Kostnader for prosjekteringen er på 1 million, og dette må man nå ta inn i budsjettet for 2019.