Nattestenger riksveien

Siste helga i august blir riksvegen inn til Vesterålen stengt om natta ved Osvoll i Sortland. Det er ingen omkjøring her, så natt til søndag og natt til mandag blir det full stans for bilene.

Brua over Osvollelva skal utbedres natt til 27. og natt til 28. august (foto: VNY/Statens vegvesen).

I en tidligere melding fra Statens vegvesen ble det opplyst at man ville holde stengt natt til lørdag og søndag.

Nå er dette forskjøvet, slik at det blir natt til søndag og natt til mandag man stenger.

Osvoll bru på riksvei 85 blir stengt natt til søndag 27. august mellom klokka 22.00 og 06.00, og natt til mandag 28. august mellom klokka 23.00 og ca 04.00.

Det blir ikke gjennomslipp av biler mens veien er stengt.

– Vi skal skifte ut masser under asfalten på Osvoll bru, og må derfor stenge veien helt mens arbeidet pågår.

Vi har lagt dette arbeidet til nattestid og helg etter turistsesongen, for at trafikken skal bli minst mulig berørt, sier byggeleder Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen.

Osvoll bru er 11 meter lang og bygd i 1963. Over år har det bygd seg opp med stein og jordmasser på brua.

Vegvesenet kommer til å fjerne dette masselaget, og erstatte det med ei lett fylling og nytt bærelag under asfalten.

Dette kommer til å halvere vekta på den 60 år gamle brua.

Riksvei 85 over Osvoll bru i Sortland kommune har en gjennomsnittlig trafikk på 1.700 kjøretøy i døgnet.

Osvoll bru på riksvei 85 i Sortland kommune tynges av gamle stein- og jordmasser.