Narkonettverk knust

Politiet har jobbet intenst i den senere tid for å avdekke et narkonettverk med forgreining til Vesterålen. NRK melder at 8 kilo amfetamin er beslaglagt på Sortland, med gateverdi på 5 millioner.

Det største beslaget som er gjort av amfetamin i Nordland skjedde i desember, da angivelig 14 kilo ble tatt i Lofoten og 8 på Sortland (foto: Politiet).

Flere alvorlige krimsaker i Vesterålen skjedde i 2018, med visse tilknytninger til rusmiljøet. Flere har i ettertid kritisert politiet for dårlig innsats mot omsetning av narkotika, men nå slippes altså nyheten om at et større nettverk trolig er sprengt.

Politiet har siden høsten 2018 etterforsket et organisert narkotikanettverk i Nordland. I desember 2018 gikk politiet til aksjon og resultatet ble det tidenes største amfetaminbeslag i Nordland, pluss flere kilo hasj. Fem personer ble pågrepet og tre av disse sitter fortsatt i varetekt.

Ifølge NRK Nordland skal det være beslaglagt 14 kilo amfetamin i Lofoten og 8 kilo på Sortland. Dette er ikke bekreftet av politiet, som nøyer seg med å påpeke at alle de pågrepne er fra Lofoten og at stoffet også ble funnet der. NRK mener å vite at de involverte lagret noe av stoffet på Sortland.

8 kilo amfetamin betyr at man kunne solgt dette i rusmiljøet i Vesterålen som 32.000 brukerdoser, og kanskje håvet inn opp mot 5 millioner kroner. Det lagrede stoffet i Lofoten ville gitt 56.000 brukerdoser, med gateverdi på 8,5 millioner.

Etter det NRK erfarer skal det være snakk om ca 22 kilo amfetamin som er beslaglagt. Dette tilsvarer altså omkring 80.000 brukerdoser til en gateverdi av 13-14 millioner kroner.

-Det har vært satt av store politiressurser for å etterforske dette nettverket, sier politiadvokat i Nordland politidistrikt, Stian Pedersen Mojlanen, i en pressemelding. Det gjenstår fremdeles omfattende etterforskning i denne saken, noe som gjør at politiet må være tilbakeholden med å gi ut informasjon.

Politiet fattet mistanke mot enkeltpersoner og nærmere undersøkelser viste at dette dreide seg om et organisert nettverk som over tid har forsynt flere Nordland-kommuner med narkotika. Etterforskingen har pågått i områdene Rana, Salten og Lofoten og vært ledet og koordinert av avsnitt for spesiell etterforsking i Nordland, sammen med lokalt politi.

Den antatte hovedmannen, som er varetektsfengslet i Trondheim, er av utenlandsk opprinnelse og har bodd i Vågan i flere år før han flyttet til østlandsområdet.

Politiet har utført en svært omfattende etterforskning, der man har avlyttet telefoner til en rekke involverte. I den sammenheng kom man også over noe som nærmest fremstod som bestilling av et drap, på en mann fra Vågan. En person skulle få 500.000 kroner for å lokke med seg mannen til Syden og ta livet av ham der. Dette har politiet avverget.

Også flere andre kriminalsaker i Nordland skal ha sammenheng med nettverket som nå er avslørt. Det er ikke kjent om noen av disse sakene kan ha sammenheng med de alvorlige sakene som ble kjent i Vesterålen sommeren og høsten 2018.

Da politiet i desember aksjonerte mot nettverket ble det tatt beslag i en meget betydelig mengde amfetamin og noen kilo hasj, heter det i pressemeldingen fra politiet. Beslagene i sakskomplekset er alle sammen gjort i Lofoten. Politiet vil av hensyn til den pågående etterforskningen ikke gå inn på hvor i Lofoten beslagene er gjort eller eksakt antall kilo, men amfetaminbeslaget er det største som er gjort i Nordland politidistrikt.

Politiet etterforsker også hendelser som skal ha oppstått i  kjølvannet av narkotikabeslaget. Noen av disse etterforskes som separate saker, men av hensyn til etterforskingen kan ikke politiet kommentere dette nærmere på nåværende tidspunkt.

I forbindelse med etterforskningen av narkotikanettverket har politiet pågrepet fem personer, hvorav tre personer fremdeles sitter varetektsfengslet med brev- og besøksforbud. Det utelukkes ikke at det vil bli gjort ytterligere pågripelser. Politiet vil kunne komme tilbake med flere opplysninger etterhvert som etterforskingen skrider frem.

Politiet i Tromsø har avdekket en enda mer graverende sak der, hvor man har beslaglagt 66 kilo amfetamin og nå vil føre sak mot 7 personer som er involvert. Et par av de tiltalte har tidligere vært profilerte advokater i Ishavsbyen. Det beslaglagte partiet på 66 kilo amfetamin utgjør ifølge politiet 264.000 brukerdoser og har en potensiell gateverdi på om lag 40 millioner.

Disse to sakene skal ikke ha noen direkte sammenheng, men det er åpenbart at markedet for amfetamin i Nord-Norge er svært stort. Det er mange brukere og store penger involvert, som igjen gir grobunn for annen kriminalitet.