Mye å bruke penger på

De kommende årene vil fylkesrådet bruke 8,5 milliarder kroner på utdanning, 1,4 milliarder på samfunnsutvikling og 5,1 milliarder på fylkesveg i hele Nordland. Mange gode formål altså.

Nestleder i fylkesrådet for Nordland, Svein Eggesvik, ser mange behov i hele fylket (foto: NFK, Susanne Forsland).

Helt ny videregående skole i Mosjøen og langt mer vedlikehold av veg over hele fylket, er to av de aller største satsingene i økonomiplanen de kommende fire årene.

– Totalt 1,1 milliard til ny skole i Mosjøen og 150 millioner kroner årlig bare til vedlikehold av fylkesveiene våre er et kjempestort løft for oss, og vi er innmari glade for at vi får på plass dette, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Øien Eggesvik.

Han ser nå lyset i enden av tunnelen etter noen tunge år med store krav til innsparinger. Omlegging av fordelingsnøkkelen for fylkeskommunene og nedgang i folketall ga et innsparingskrav for Nordland på flere hundre millioner kroner, men nå er mesteparten av den jobben gjort, og Eggesvik kan endelig se fremover igjen.

En økonomisk lysning åpner også for andre positive tiltak for nordlandssamfunnet, ifølge fylkesråden.

– Koronapandemien har gitt store utfordringer for næringslivet i fylket, og i tillegg til de tiltakene som allerede eksisterer, vil et næringsfond på 40 millioner årlig komme godt med for å styrke den regionale utviklingen i årene fremover. I tillegg er 59 millioner til trafikksikkerhet viktig for at det skal være trygt og godt å bo i hele Nordland, mener Eggesvik.

Onsdag la nestlederen i fylkesrådet frem et budsjett som viser at det vil være større rom for utvikling av Nordland fremover.

– Selv om økonomien fremdeles må styres strammere enn før, ser vi at god økonomistyring de siste årene nå gir oss handlingsrom. Det rommet skal vi også bruke til å gi stødige og gode vilkår for skolene i hele fylket, næringsutvikling, bedre vedlikehold på veiene og det grønne skiftet, lover Eggesvik.

Ved siden av satsingen på bygging og oppgradering av videregående skoler, vil han spesielt nevne at det kommer 750 millioner kroner til bruer, samt at fylkeskommunen klarer å opprettholde drift ved alle de 28 studiestedene på videregående skole.

– Andre fylkeskommuner har måttet legge ned studiesteder fordi økonomien ikke strekker til. Vi har som mål at vi skal ta hele Nordland i bruk, sier fylkesråden. Da mener han at Nordland må ha desentraliserte tilbud innen både utdanning og samferdsel, i tillegg til gode forhold for næringsutvikling.

– Dette bidrar vi til å sikre med budsjettet for neste år og økonomiplanen for de kommende fire årene. Nordland fylkeskommune kommer fremdeles til å ha god økonomi, vi skal ha folk boende i alle kriker og kroker av fylket, og næringsutvikling skal kunne skje over alt i Nordland, poengterer Eggesvik.