Mineraler i nord er viktig

Hele Nord-Norge skal nå delta i en felles plan for mineraler, ettersom her er store forekomster av blant annet kvarts og grafitt. Alle parter skal her få gi sine innspill til fremtidig strategi.

Møte i Nordnorsk Råd med (f.v.) næringsråd i Nordland, Ingelin Noresjø, fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik og næringsråd i Troms, Sigrid Ina Simonsen (foto: NFK Thor-Wiggo Skille).

Nordnorsk Råd vil fullføre en felles mineralstrategi for hele Nord-Norge. – Mineralnæringen arbeider i svært langsiktige prosesser. En gjennomgående mineralstrategi er helt avgjørende, sier fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF).

Norge har kjente metall- og mineralressurser til en verdi av rundt 2500 milliarder kroner, og en antydet bearbeidingsverdi på 8000 milliarder kroner. En stor dele av disse ressursene ligger i Nord-Norge.- Hver nordmann bruker 12-13 tonn mineraler hver år. Teknologi, energi, bygninger, veier og ukeblader er bare noen eksempler.

Det gjør oss også forpliktet til å kunne levere en betydelig større andel av metaller og mineraler som vi er storforbrukere av. Dette vil være en relevant strategi også på nasjonal basis, for Norges utvikling av disse næringene, sier fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF).

Med den teknologiske utviklingen følger et stadig økende behov for mange mineraler som eksempelvis kvarts og grafitt. Mineraler det finnes mye av i Nord-Norge.

– I det globale markedet sitter Nord-Norge på enorme ressurser. Vi har mineraler det er stor etterspørsel etter til eksempelvis produksjon av mobiltelefoner eller batterier. Mineralene og metallene i nord blir også viktig for det grønne skiftet, forklarer fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

I den nye mineralstrategien har man ikke bare gjort en ressurskartlegging, men også valgt å belyse kjente interessemotsetninger.

– Mineralnæringens utbyggingsplaner har alltid skapt engasjement. En åpenbar interessemotsetning har vært at man binder opp arealer som er av interesse for reindriftsnæringen. I denne strategien vil vi belyse alle interesser koplet mot miljø og ulike andre næringer, sier fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap).

Arbeidet med en ny, felles mineralstrategi for hele Nord-Norge har involvert næringene, politiske nivåer, Sametinget, Arran og flere miljøorganisasjoner. Alle parter som har en interesse i mineralfeltet har fått mulighet til å gi sine innspill.

– Det er krevende å utvikle mineralnæringen. Det er lange prosesser som krever stor kapital i ryggen. Med en felles mineralstrategi har vi lagt noen grunnleggende rammer på plass, som påpeker behovet for forutsigbarhet for alle interessentene i næringen, avslutter fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø.

Artikkelen er basert på pressemelding fra Nordland fylke, ved Thor Viggo Skille.