Marinen har øvelse nå

Omkring Vesterålen, Lofoten og Harstad er det for tiden mange marinefartøy i aktivitet. Det er øvelse Flotex 23 som er i gang, med marinejegere, ubåter, F35 og P8 overvåkningsfly.

Forsvaret øver omkring Vesterålen for øyeblikket (foto: Forsvaret).

Sjøforsvaret har det siste året hatt høy aktivitet og nå starter marinens årlige flåteøvelse som kalles «Flotex».

Mye vil skje omkring Vesterålen og Lofoten. Andfjorden og Vestfjorden er sentrale her.

Torsdag gikk flere båter gjennom Sortlandsundet og til sammen er det 10-12 skip som nå skal i aktivitet.

I år vil øvelsen prioritere enhetenes krigføringsområder, med fokus på å trene mannskap, avdelinger, og fartøy.

Øvelsen gjennomføres sammen med Luftforsvaret.

Et annet viktig moment er forberedelser til neste års storøvelse «Nordic Response», hvor mange allierte marinefartøyer vil delta.

Nordic Response vil bli en stor øvelse hvor NATO som allianse vil trene på både å sikre forsyningslinjene og bekjempe en tenkt fiende.

– Gjennom 2023 har vi hatt en rekke øvelser og operasjoner med allierte, sier flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

– Det har gitt oss mange anledninger til å trene på integrasjon og samvirke med enheter fra ulike NATO-land.

I tillegg har vi opprettholdt en beredskap.

Nå prioriterer vi å øve på krigføring i norske farvann. Det er en forutsetning for at vi skal kunne opprettholde beredskap og ferdighetsnivå, sier Gimmingsrud.

«Flotex» gjennomføres fra 20. november til 8. desember. Øvingsområdet strekker seg fra Bergen til Malangen.

Det må forventes høy aktivitet på sjøen i dette tidsrommet.

— Hensikten er å trene våre egne fartøy og kapabiliteter slik at vi fungerer enda bedre når vi skal operere som èn styrke.

Vi benytter også øvelsen til å gjennomføre deler av klarering av vaktsjef og sjef på korvett, fregatt, logistikkfartøy og i HUGIN-team.

Det er nå vi legger grunnlaget for å være rustet for alliert mottak under storøvelsen Nordic Repsonse, sier Trond Gimmingsrud.

Deltakende fartøy nå er fregattene KNM Fridtjof Nansen og KNM Roald Amundsen, samt korvettene KNM Gnist, KNM Skjold og KNM Steil.

I tillegg kommer minerydderne KNM Måløy og KNM Hinnøy, samt logistikkfartøyene KNM Magnus Lagabøte og KNM Olav Tryggvason.

HUGIN-team og en Ula-klasse ubåt stiller også.

I tillegg deltar Kystjegerkommandoen og Marinens logistikkommando.

Andre enheter deltar også med HDMS Hvidbjørnen, F-35 og Maritimt overvåkningsfly P8 fra Luftforsvaret.

Russlands angrepskrig mot Ukraina og sabotasjen mot Nordstream-rørledningene, har gitt høye krav til tilstedeværelse og beredskap for våre maritime styrker.

Beskyttelse av norsk energileveranse til Europa og alliert samhold i en krevende tid har vært og er viktige områder.

Øvelsen som nå pågår er et ledd i treningen for slik beredskap.