Foreslår kunsthus på torget

En kunstnerduo fra Sverige foreslår å bygge en ny paviljong på Sortland torg, formet som en stor gresshoppe. De legger samtidig frem en spennende skisse for mange andre «byrom».

Gresshoppe-paviljongen tenkes plassert ved sjøen (skisse: Aguirre & Jonsson).

De senere år har det vært flere kunstnere i Vesterålen på korte besøk med små stipend finansiert av «AIR Vesterålen»*.

Flere av prosjektene har både skapt debatt og gitt nye impulser til lokalsamfunnet, kanskje spesielt i Sortland.

I sommer var Giovanna Aguirre og Lars Jonsson på besøk og nå har de levert en meget spennende ideskisse.

Her har de foreslått en hel rekke tiltak som kan gjennomføres i byen, for relativt moderate kostnader.

Hovedidéen er en paviljong på Sortland torg, som også kan brukes som scene for små konserter.

Bygget er tenkt formet som en gresshoppe, bygget i tre, men med både klart og farget glass i hodeenden mot sjøen.

Bygget skal være åpent, og kan evt. brukes som scene (skisse: Aguirre & Jonsson).

Et forprosjekt tenkes nå gjennomført og det er beregnet å koste 70.000 kroner.

Kunstnerne har så langt fått 14.000,- hver i honorar, pluss reise og to opphold dekket.

Om gresshoppen blir bygget, er på langt nær avklart. Men idéen er altså lansert, så det kan jo skje.

Lokalpolitikerne i Sortland får nå idéskissen fremlagt, med forslag om å si ja til forprosjektet.

Hva kostnadene blir til slutt, avhenger av hvor mye av skissen som blir gjennomført.

Giovanna Aguirre og Lars Jonsson har base i Ørebro i Sverige har samarbeidet i over 20 år.

Engasjementet til duoen ligger i å lage kunst for det offentlige rom, både små og store prosjekter.

De ser på kunsten som en møteplass, et sted som kan være med på å skape toleranse og respekt for hverandre.

* AiR Vesteraalen er en kunstner-residens-ordning for alle fem vesterålskommuner (artist in residens).

Prosjektet varer i fire år, og vi deler det opp med to perioder på to år.

​Hovedpartnere er Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV), Kultursamarbeidet i Vesterålen, Museum Nord og kommunene selv.

Har du kommentarer til vår artikkel her, så send gjerne en epost til oss på red@vny.no.