Mange nye lærere

Vesterålen har virkelig satset på lærerne. Antall lærere pr elev har øket sterkt i Bø, Hadsel, Lødingen og Sortland, mens det har gått ned i Øksnes og Andøy. Kommunene har selv betalt dette.

9 elever pr lærer i Bø er best i Vesterålen, mens det er 17 i Andøy, ifølge TV2s undersøkelse om småskolen (illustrasjonsfoto).

TV2 presenterte i går tall for alle landets kommuner, der fokus var hvordan de har brukt øremerkede penger fra Regjeringen, for å øke «lærertettheten» i småskolen. Det viser seg at mange av kommunene i Vesterålen har gjort en meget god jobb. Ikke bare er de øremerkede pengene disponert riktig, men det er også tatt penger fra kommunekassen for å gi flere lærere jobb i skolen.

Best ut kommer Bø, som hadde nær 13 elever pr lærer i 2014, men to år senere hadde nær 9. Det betyr at lærerne fikk bedre tid til hver elev. Om noe av årsaken her er nedgang i elevtallet, sier ikke statistikken noe om. Tallene viser antall elever pr lærer i 1.-4. klasse, og i Bø er altså situasjonen svært bra.

Hadsel og Sortland har nokså lik utvikling, der man før hadde 13 og 14 elever pr lærer i 2014. I fjor var dette redusert til 12 og 13, slik at også dette var en bedring. Begge kommuner økte med ca 5 lærerstillinger i dette tidsrommet. Også Lødingen hadde positiv utvikling. I kroner fikk Sortland mest, med 1,5 millioner. Hadsel fikk vel 1 million.

Andøy og Øksnes fikk også øremerkede penger, tilsvarende en hel lærerpost, for å gi bedre tilbud for elevene i småskolen. TV2s tall viser at dette ikke skjedde, da Andøy faktisk kuttet nesten 3 stillinger og Øksnes kuttet 1,4. Andøy kommer dårligst ut i Vesterålen, med hele 17,8 elever pr lærer i barneskolen.

Gjennom de borgerlige partienes forhandlinger fikk 100 utvalgte kommuner fra 2015 tilskudd til flere lærerstillinger på 1.-4. trinn. Fra 2016 fikk alle kommunene tildelt øremerkede midler som skulle gå til å styrke antall lærerårsverk i skoleåret 2016/17. TV 2 har derfor sammenlignet antall lærerårsverk i all undervisning på 1.-4. trinn i kommunene, fra 2014/15 som var det siste året før det ble gitt ekstra øremerket støtte, med tilsvarende tall for 2016/17. Under her følger TV2s liste for Vesterålen:

Bø: I 2014/15 var det i snitt 12,81 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn i Bø kommune. I skoleåret 2016/17 var tilsvarende tall 8,71. Det betyr at utviklingen i antall elever per lærer viser en endring på 4,1 (positivt tall indikerer bedring, negativt tall indikerer forverring). I 2016 fikk Bø kommune 331 886 kroner i øremerkede midler til økt lærerinnsats på 1. til 4. trinn. I teorien skulle de øremerkede midlene gitt 0,47 nye lærerårsverk i kommunen. I virkeligheten utviklet årsverktallet seg fra 9,37 i 2014/15 til 11,18 i 2016/17. Den reelle forskjellen var dermed 1,81 lærerårsverk fra 2014/15 til 2016/17. Det betyr at kommunens utnyttelsesgrad av de øremerkede midlene var på 384 %.

Sortland: I 2014/15 var det i snitt 14,57 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn i Sortland kommune. I skoleåret 2016/17 var tilsvarende tall 12,76. Det betyr at utviklingen i antall elever per lærer viser en endring på 1,81 (positivt tall indikerer bedring, negativt tall indikerer forverring). I 2016 fikk Sortland kommune 1 511 381 kroner i øremerkede midler til økt lærerinnsats på 1. til 4. trinn. I teorien skulle de øremerkede midlene gitt 2,15 nye lærerårsverk i kommunen. I virkeligheten utviklet årsverktallet seg fra 38,38 i 2014/15 til 43,89 i 2016/17. Den reelle forskjellen var dermed 5,51 lærerårsverk fra 2014/15 til 2016/17. Det betyr at kommunens utnyttelsesgrad av de øremerkede midlene var på 257 %.

Hadsel: I 2014/15 var det i snitt 13,13 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn i Hadsel kommune. I skoleåret 2016/17 var tilsvarende tall 12,03. Det betyr at utviklingen i antall elever per lærer viser en endring på 1,1 (positivt tall indikerer bedring, negativt tall indikerer forverring). I 2016 fikk Hadsel kommune 1 088 288 kroner i øremerkede midler til økt lærerinnsats på 1. til 4. trinn. I teorien skulle de øremerkede midlene gitt 1,55 nye lærerårsverk i kommunen. I virkeligheten utviklet årsverktallet seg fra 28,11 i 2014/15 til 32,69 i 2016/17. Den reelle forskjellen var dermed 4,58 lærerårsverk fra 2014/15 til 2016/17. Det betyr at kommunens utnyttelsesgrad av de øremerkede midlene var på 296 %.

Øksnes: I 2014/15 var det i snitt 11,25 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn i Øksnes kommune. I skoleåret 2016/17 var tilsvarende tall 12,79. Det betyr at utviklingen i antall elever per lærer viser en endring på −1,54 (positivt tall indikerer bedring, negativt tall indikerer forverring). I 2016 fikk Øksnes kommune 624 702 kroner i øremerkede midler til økt lærerinnsats på 1. til 4. trinn. I teorien skulle de øremerkede midlene gitt 0,89 nye lærerårsverk i kommunen. I virkeligheten utviklet årsverktallet seg fra 18,15 i 2014/15 til 16,76 i 2016/17. Den reelle forskjellen var dermed −1,39 lærerårsverk fra 2014/15 til 2016/17. Det betyr at kommunens utnyttelsesgrad av de øremerkede midlene var på -157 %.

Andøy: I 2014/15 var det i snitt 14,47 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn i Andøy kommune. I skoleåret 2016/17 var tilsvarende tall 17,77. Det betyr at utviklingen i antall elever per lærer viser en endring på −3,3 (positivt tall indikerer bedring, negativt tall indikerer forverring). I 2016 fikk Andøy kommune 740 887 kroner i øremerkede midler til økt lærerinnsats på 1. til 4. trinn. I teorien skulle de øremerkede midlene gitt 1,05 nye lærerårsverk i kommunen. I virkeligheten utviklet årsverktallet seg fra 16,85 i 2014/15 til 14,03 i 2016/17. Den reelle forskjellen var dermed −2,82 lærerårsverk fra 2014/15 til 2016/17. Det betyr at kommunens utnyttelsesgrad av de øremerkede midlene var på -268 %.

Lødingen: I 2014/15 var det i snitt 12,52 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn i Lødingen kommune. I skoleåret 2016/17 var tilsvarende tall 10,59. Det betyr at utviklingen i antall elever per lærer viser en endring på 1,93 (positivt tall indikerer bedring, negativt tall indikerer forverring). I 2016 fikk Lødingen kommune 292 520 kroner i øremerkede midler til økt lærerinnsats på 1. til 4. trinn. I teorien skulle de øremerkede midlene gitt 0,42 nye lærerårsverk i kommunen. I virkeligheten utviklet årsverktallet seg fra 7,5 i 2014/15 til 8,91 i 2016/17. Den reelle forskjellen var dermed 1,41 lærerårsverk fra 2014/15 til 2016/17. Det betyr at kommunens utnyttelsesgrad av de øremerkede midlene var på 339 %.