Må selge noe av kaia

Kystvakta trenger mer kaiplass og har bedt om å få kjøpe 150 meter av terminalkaia til Sortland havn KF. Det er noe av bakgrunnen for hastverket med å bygge en ny havn utenfor sentrum.

Kystvakta trenger mer kaiplass, og vil overta en del fra Sortland havn (foto: VNY).

Både for neste år og 2025 har allerede 12 cruiseskip booket plass ved terminalkaia på Sortland.

Det gir inntekter på 1,2 millioner og det er mulig at flere anløp blir booket senere.

Totalt har kaia en lengde på 438 meter og tar daglig imot to anløp av kystruten (hurtigruta) pluss ulike godsfartøy.

Jobben med å finne plass for en helt ny havn fortsetter, da det tidvis blir trangt om plassen når større skip melder sin ankomst.

Kystvakta får nå større båter og Forsvarsbygg har bedt om å få kjøpe 150-160 meter av terminalkaia.

Sortland er hovedbasen for Kystvakta, og her kan man ikke si nei.

Kystvaktas kai kan av ulike grunner ikke utvides mot nordvest, så da må noe av terminalkaia overdras.

Den delen som er aktuell ligger utenfor det eldste terminalbygget, hvor Kystvakta allerede leier en del.

Første fase i en slik utvidelse for Kystvakta er at Sortland havn forlenger terminalkaia mot nordvest (mot brua).

Kostnaden for dette blir trolig ca 20 millioner kroner.

Torghatten AS leier kaiplass for ferga «Varehorn» som ligger i opplag (foto: Sortland havn).

Mens Kystvakta da kan få litt lenger kaiplass for sine nye skip, så skal området innenfor fortsatt kunne brukes til lagring av containere.

Når ei ny havn så er på plass, kan Forsvarsbygg få kjøpe både 160 meter av terminalkaia og deler av terminalbygget.

Hvor den nye havna skal ligge, er ennå ikke helt avklart.

Alternativene er Ånstad eller Kringelen, der sistnevnte er det anbefalte alternativet i alle faglige råd.

Utfordringen med Kringelen er hensynet til reindriften, der Sametinget har rett til innsigelse mot nye planer og utbygginger.

Grunneier Arne Lothar Kringelen har allerede sagt at han gjerne selger til en ny havn.

Kringelneset blir ikke berørt, slik det justerte forslaget foreligger, men ingen del av Kringelen er regulert til havneformål.

Man må derfor ha en tidkrevende prosess med planbehandling, der Sametinget og reindriften skal få gi sine innspill.

Forhandlingene med reindriften er det Sortland kommune som skal gjøre, og ikke havnestyret.

Sortland havn ønsker å ha med massetaket på Kringelhøgda også i planene, da en utfylling vil kreve mye tilkjørt stein.

Når forhandlingene med reindriften og Sametinget kan være sluttført, er ennå et helt åpent spørsmål.