Kutter en million

Kunstnerhuset på Sortland skal selges til ideelle formål. Mens det takseres til 2,8 millioner kroner i verdi, blir prisen trolig kuttet med minst en million, kanskje mer, for rette kjøper.

Den gamle sykestua på Sortland ble bygget i 1910 og har vært «kunstnerhus» de senere år (arkivfoto).

Debatten har gått høyt og bølget frem og tilbake i flere år, for eller mot salg av det kommunale «kunstnerhuset» i Sortland by. Nå er det gjort vedtak om salg, men med klausul.

Huset vil kun bli solgt til ideelle formål, altså til noen som forplikter seg til å drive det som i dag – et kunstnerhus for lokal kultur.

Dessuten er det et vilkår at kjøperen ikke skal tjene på dette. Overskudd skal kun brukes til vedlikehold og drift av huset.

Taksten som er gjort viser at verdien trolig vil være 2,8 millioner kroner, dersom det hadde vært fritt og åpent salg.

Med de strenge klausulene som settes, faller prisen med minst en million, og takstmann Pål Juliussen mener nivået da bør være 1,8 millioner.

Et initiativ fra Harry Martin Pedersen, Jørun Drevland (Kunstnerhusets Venner) og Grete Ellingsen (huset ble bygget av Gerda Ellingsen i 1910) har samlet inn en halv million for å kjøpe huset.

«La oss eie sammen – Kunstnerhuset/Gerdas hus» har fått med seg 150 personer som har skutt inn penger for å kjøpe eiendommen.

Sortland kommune har eid og drevet huset i flere år, men det har hele tiden vært underskudd og påkrevd med offentlig tilskudd til Kunstnerhuset AS.

Driften av selskapet har ikke gitt mer enn 150-290.000 kroner i årlig inntekt, og det har ikke vært nok for å finansiere drift og vedlikehold.

Dette er ett av flere bygg kommunen egentlig vil selge, da det ikke en «lovpålagt oppgave» og krever betydelige overføringer fra kommunekassen.

Dessuten er tilstanden for huset ganske dårlig, og det kreves store investeringer for blant annet vann og avløp i årene fremover. Kommunens selv mener dette vil koste flere millioner.

Tiden for salg er nå nært forestående, men det endelige prospektet er ikke klart ennå. Uansett vil neppe kjøperne stå i kø, for et vernet hus med strenge klausuler.

Prislappen er ikke fastsatt, men det er altså klar en gruppe med lokale ildsjeler, som nå kan overta eiendommen, og drive «kunstnerhuset» videre på ideell basis.

Et av vilkårene for salg er 10 års forkjøpsrett for kommunen, som ny eier vil selge videre.

Planen er at Sortland kommunestyre skal godkjenne ny kjøper, dens konsept og salgssum, i møtet den 15. april i år.