Krav til vogntog

Kun en kontroll av vogntog har vært gjennomført på Kilpis de 5 siste årene. Nå er det et massivt krav fra Nord-Norge om at det må settes inn mer kontroll for særlig utenlandske vogntog.

Daglig passerer et stor antall vogntog grensen til Nord-Norge med dekk som er uegnet på vinterføre. Kontrollene er fraværende (arkivfoto).

– Tollvesenet har fått opplæring av Statens vegvesen og de har myndighet til å kontrollere, men de har ikke gjort noe lignende siden kontrollen i 2013, sier Kari Workinn i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) til nettavisen iTromsø.

Mandag i forrige uke smalt det. Et litauisk vogntog havnet i feil kjørebane og traff bilen til 22 år gamle Charlie Dan Lind. Han ligger nå på UNN med svært alvorlige skader.

Moren hans, Ramona Lind, har i etterkant av ulykken krevd bedre kontroll av utenlandske vogntog på grensene. Etter at både ansatte i politiet og fylkesrådene i Nordland, Troms og Finnmark har støttet kravet, har samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gjennomført noen strakstiltak for å trygge veiene.

Ramona Lind er imidlertid ikke beroliget av dette. Mens sønnen Charlie kjemper for livet i sykehussengen på UNN i Tromsø, har mamma Ramona Linds klare krav til samferdselsministeren.

– Jeg er veldig glad for at de tar tak og setter inn strakstiltak. Dette er en begynnelse. Men det bekymrer meg at han sier det har vært spesielle værforhold den siste ukene. For oss som bor i Nord-Norge er ikke dette spesielle forhold. Det er dette som er vinteren vår, sier Lind til NRK.

Fra de tre fylkesrådene i nord er det gått en felles uttalelse til samferdselsministeren, der man ber om at det settes inn tiltak umiddelbart for å bedre kontrollene ved grensa.

-Vi aksepterer ikke at det fortsatt ser ut til å ta lengre tid for nasjonale myndigheter til å iverksette tiltak som gjør utenlandske tungtransportkjøretøy like sikre på nordnorske veier, som norsk tungtransport. Dette har vært tatt opp tidligere også, men uten at staten godt nok har fulgt opp, heter det i uttalelsen.

Dessverre har vi alle fått en tragisk påminning nylig på E8 i Troms om alvoret dette representerer hver eneste dag.

Derfor krever vi at Samferdselsministeren umiddelbart tar initiativ til at kontrollen ved grensepasseringene styrkes, og at man tar initiativ til forskriftendring som gjør at gode vinterdekk for nordnorsk vinterføre kreves. Det holder ikke at dekk godkjent for kjøring i mellom-Europa også er godkjent i Norge.

Tungtransporten langs nordnorske veier har økt kraftig og vil fortsette å øke blant annet fordi landsdelen produserer stadig større verdier for landet som i dag må transporteres på nordnorske vinterveier og nordnorsk vinterføre.

Vi lever med nordnorsk vinter, vi lever med at det tar tid å ruste opp veinettet i landsdelen, men vi lever ikke med at utenlandske vogntog, uegnet for vinterføre og våre vinterveier, blir en større og større trussel for oss alle, skriver de tre samferdselsrådene.

Tollvesenet og Statens vegvesen er imidlertid gått sammen om å intensivere grensekontrollen umiddelbart.

– Vi hadde et møte med veivesenet mandag ettermiddag, og ble enige om å sende ut ei melding til alle grensestasjonene om at de må følge nøyere med på dekk og utrustning, og at disse kontrollene i en periode skal registreres, sier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollvesenet til iTromsø.

Han forteller at tollerne regelmessig sjekker dekkene på biler og vogntog, men at disse kontrollene ikke har vært registrert tidligere.